Više

  44. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP održana je 44. sjednica Vlade ŽP u dvorani za sjednice Školskog centra u Orašju, gdje postoje uvjeti u kojima se može primijeniti socijalna distanca.

  Vlada ŽP odobrila je preraspodjelu sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2020.godinu između Vlade Županije Posavske i Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske. Uvidom u prvobitno planirani Proračun Županije Posavske uočena je potreba za predloženom preraspodjelom kako bi se pravovremeno poduzele mjere iz navedenog dokumenta „Informacija o stanju gospodarstva Županije Posavske s prijedlogom mjera za smanjenje utjecaja i saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)”.
  POTPORA GOSPODARSTVU
  Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. -Povećanje sredstava neophodno je za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije na gospodarstvo koja bi se transferirala prema gospodarskim subjektima u cilju očuvanju radnih mjesta, te umanjile ekonomske posljedice s obzirom na intenzitet krize, naglasio je resorni ministar Dragutin Živković.
  S ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u gospodarstvu Županije Posavske izazvanih pandemijom koronavirusa Ministarstvo predloženom Odlukom definira i nova tri programa. Ukupna vrijednost predložena tri programa iznosi 1.000.000,00 KM. Programi će biti realizirati putem raspisivanja javnih poziva, a vrjednovanje i ocjena prijava izvršit će se u skladu sa „Kriterijima za dodjelu financijskih sredstava za ublažavanje”.
  ZDRAVSTVO
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020.g. Domu zdravlja Odžaku u iznosu od 60.000,00 KM radi pokrića dijela troškova u održavanju i nabavki uređaja reverzne osmoze za potrebe dijaliznog odjela u Odžaku. Usvojena je također i odluka o utvrđivanju vrijednosti boda (0,964725 KM) zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2020. g.
  ŠKOLSTVO
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2020. godinu u iznosu od 5.598,45 KM temeljem UNICEF-ove financijske potpore projektu ”Unapređenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja na vrijeme COVID-19 pandemije – nabavka opreme za školsko osoblje u svrhu realizacije online nastave”, prema planu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.

  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za darivanje opreme za radionicu praktične nastave Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku ukupne vrijednosti 11.783,82 KM kao i za prenošenje vlasništva okončanog projekta obnova Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – sanacija područnih škola Potočani i Donji Svilaj na Osnovnu školu Vladimira Nazora u Odžaku, ukupne vrijednosti 167.880,47 KM. Suglasnost je dana i za provođenje postupka javne nabave radova sanacije i adaptacije sanitarnih čvorova s ciljem omogućavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom u objektu Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku. Procijenjena vrijednost radova je oko 41.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske za ožujak u školskoj 2019./2020. godini u iznosu od 15.513,00 KM (za vrijeme dok je nastava izvođena).
  VOLONTERI OD 01.06.2020.g.
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o izboru i rasporedu volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske te osnovnim i srednjim školama u Županiji Posavskoj. Podsjećamo, Vlada Županije Posavske je na 38. sjednici održanoj 12.03.2020. godine, donijela Odluku oizboru i rasporedu volontera u MUP-u Županije Posavske te osnovnim i srednjim školama u ŽP. Navedenom odlukom 25 volontera je raspoređeno u MUP Županije Posavske i u osnovne i srednje škole u Županiji Posavskoj na odrađivanje volonterskog rada. Istom Odlukom određeno je da volonterski rad započinje 01.04.2020.godine u 08:00 sati. Iz razloga trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), navedena Odluka je izmijenjena tako da je vrijeme početka volonterskog rada prolongirano na 04.05.2020. godine.
  Slijedom navedenog, potrebno je ponovno prolongirati vrijeme početka obavljanja volonterskog rada, tako da će isti započeti 01.06.2020.godine u 08.00 sati
  RADNO VRIJEME od 08.00 do 16.00
  Vlada ŽP usvojila je Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu rada u županijskim ministarstvima, županijskim upravama, županijskim upravnim organizacijama i stručnim službama Vlade Županije Posavske.
  Radno vrijeme uposlenika u tijelima uprave, od ponedjeljka 04.05.2020. godine, utvrđuje se u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, a uposlenici će koristi pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta i to u vremenskom periodu od 11.00 do 11.30 sati. Na ulazu u sve objekte Vlade obavezna je evidencija svih osoba.
  NERADNI DAN 1.SVIBANJ
  Vlada ŽP usvojila je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. Proglašavaju se petak 1. svibnja 2020. godine (Međunarodnipraznik rada) i subota 2. svibnja 2020. godine kao neradni dani i na području Županije Posavske. Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti