Više

  46. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića danas (22.05.) održana je 46. sjednica Vlade Županije Posavske.
  PRORAČUN ŽP
  Županijska Vlada je razmatrala i usvojila financijska izvješća, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavke za razdoblje 01.01. – 31.03.2020. godine i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavke za razdoblje 01.01. – 31.03.2020. godine kao prvi financijski presjek stanja proračunskih sredstava.
  U razdoblju od 01.01. do 31.03.2020. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 10.595.786,00 KM ili 24,33% ukupnog plana za 2020. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 8.305.889,00 KM ili 19,08% ukupnog plana za 2020. godinu. U odnosu na plan za izvještajno razdoblje izvršenje prihoda, primitaka i financiranja je manje za 292.853,00 KM ili manje za 2,69%, dok je izvršenje rashoda i izdataka manje za 2.579.425,00 KM ili manje za 23,70%.
  Što se tekućih pričuva tiče ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2020. godini iznose 360.000,00 KM. U razdoblju 01.01.-31.03.2020. godine na tekuće pričuve utrošeno je 163.400,00 KM, što iznosi 45,39% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene.
  ZAKON
  Utvrđen je Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Posavskoj koje je dodatno obrazložio resorni ministar Željko Nedić. Dokument je prošao svu potrebnu proceduru koja uključuje i održavanje javnih rasprava u sve tri općine ŽP. Kroz 256 članaka regulirana je oblast koju uređuje zakon, koji će se naći na razmatranju zastupnika Skupštine Županije Posavske.
  VODOPRIVREDA
  Usvojenom Odlukom iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu odobreno je korištenje sredstava iz Grantova za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, u iznosu od 150.000,00 KM, za realizaciju Programa utroška sredstava. Programom je predviđeno financiranje izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije vodovodnih i kanalizacijskih mreža na prostoru općina u Županiji Posavskoj.
  ZDRAVSTVO
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u ukupnom iznosu od 160.000,00 KM. Zdravstvene ustanove u Županiji Posavskoj su se zbog pandemije COVIDA-19 našle u teškoj situaciji koja je prouzrokovala i povećane rashode (nabavke dodatne opreme, rukavice, zaštitna odjela, bez kontaktne toplomjere, sredstva za dezinfekciju itd.) kako bi što spremniji bili u slučaju većeg broja zaraženih osoba. Također, zbog promjena u redovnom poslovanju (smanjen broj dolazaka pacijenata u zdravstvene ustanove kako primarne tako i sekundarne zaštite) došlo je do znatnog gubitak prihoda od participacije. Potrebno je zato osigurati pomoć zdravstvenim ustanovama kako bi barem u jednom dijelu pokrili gubitke na koje nisu mogli utjecati, kazao je kroz pojašnjenje resorni ministar Damir Živković.
  ŠKOLSTVO
  Na sjednici Vlade usvojena je odluka o priznavanju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske kao redovno izvođenje nastave. Ovom Odlukom se u uvjetima proglašenja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Posavske izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske priznaje kao redovno izvođenje nastave u školama. Nastavni djelatnici u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavske uspješno su prilagodili načine izvođenja nastave u digitalnom obliku, a što je ujedno rezultiralo s uspostavom i održivosti digitalne platforme SUM IT-a (skole.sum.ba). Školska godina se završava 05.06. 2020. g.
  ZA VRTIĆE
  Vlada je usvojila Odluku Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavke za 2020. godinu za tri dječja vrtića u Orašju, Odžaku i Domaljevcu (31.500,00 KM).-Ovo je još jedan način da u ovom kriznom vremenu financijski pomognemo institucije kojima su općine osnivači, naglasio je predsjednik Vlade Topić.
  IZVJEŠĆA
  Razmatran su i usvojena Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. godinu o čemu je dodatno pojasnila dokument ravnateljica Danica Jozić te naglasila da je Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske uspješno poslovao tijekom 2019. godine i ostvario propisane i zadane obveze i dužnosti ispunjavajući svrhu-provođenje zdravstvene zaštite.

  Razmatran o je i usvojeno Izvješća o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2019. godinu o čemu je pojašnjenje kazao ravnatelj Luka Jurić. U prošloj je godini za 383 osobe ostvarene sufinanciranje zapošljavanja njihovog posla u ukupnom ugovorenom iznosu od 1.254.958,00 KM.-U ovoj oblasti neophodne su koordinirane mjere Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Vlade ŽP kako bi se ostvarili što bolji učinci na „povlačenju“ sredstava iz Federalnog fonda za zapošljavanje, naglasio je predsjednik Vlade Topić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti