Više

  5. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (23.03.) održana je u Orašju 5. sjednica Vlade Županije Posavske.
  GRANT ZA POLJOPRIVREDU
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za poljoprivredu. Provedba ove Odluke vršiti će se sukladno Odluci o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama, te Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2023. godinu, koje će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu Granta za poljoprivredu iznose 1.650.000,00 KM.
  POVEĆANE PORODNE NAKNADE ZA NEZAPOSLENE MAJKE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama. Resorno je ministarstvo predložilo, a Vlada usvojila povećanje porodne naknade nezaposlenim majkama sa 300,00 KM na 400,00 KM mjesečno za svako novorođeno dijete, tijekom 12 mjeseci.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Vlada Županije Posavske Prijedlog usvojila je Odluku o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika. Ovom Odlukom utvrđuje se korištenje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 450.000,00 KM, na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske.
  OPREMANJE DEFEKTOLOŠKOG KABINETA U OSNOVNOJ ŠKOLI
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2023. o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu Opremanje defektološkog kabineta. Odlukom se odobrava unos sredstava u Proračun Županije Posavske za 2023. godinu u iznosu od 2.595,84 KM ostvarenih temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu Opremanje defektološkog kabineta, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Osnovne škole Braće Radića u Domaljevcu.
  SPORAZUMI O SUFINANCIRANJU STUDIJA FAKULTETA U ORAŠJU
  Usvojena su četiri zaključka o ovlaštenju za zaključenje sporazuma:
  -Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2022./2023. godini.
  -Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija Pravo, diplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2022./2023. g.
  -Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2022./2023. g.
  -Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija informatike i diplomskog studija predškolskog odgoja Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2022./2023. g.
  Za potpisivanje Sporazuma u ime Vlade ŽP ovlaštena je ministrica Ana Andrić.
  IZVJESĆA O RADU
  Vlada Županije Posavske razmatrala je i usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.2022.-31.12.2022. kao i Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu o čemu je dodatno pojasnila Mara Dabić.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2022. godinu, kao i Godišnji plan rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01.2023.–31.12.2023. godine o čemu je pojašnjenje Vladi predočio Ivan Nedić. Izvještajna i programska dokumenta bit će proslijeđena Skupštini ŽP na razmatranje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti