Više

  5. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  SUFINANCIRANJE PROGRAMA GOSPODARSTVA
  Vlada Županije Posavske je na današnjoj (11.03.) petoj sjednici usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. g. na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, za obveze ugovorene po višegodišnjim poticajima iz 2010., 2016., 2017. i 2018. godine. Realizacijom tog Programa stvorene su obveze prema korisnicima sredstava, koji su zadovoljili uvjete tada raspisanih javnih poziva. Obveze se odnose na regresiranje kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, a u 2018. godini i na sufinanciranje upošljavanja novouposlenih kod privatnih poslodavaca.
  Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. g. na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga za obveze ugovorene po višegodišnjim poticajima iz 2010., 2016., 2017. i 2018. godine kojom je odobreno izdvajanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 323.226,00 KM.
  -Vlada Županije Posavske je među vodećim županijama u Federaciji kada je u pitanju izdvajanje sredstava po osnovu sufinanciranja raznih programa s ciljem razvoja gospodarstva. Tim tragom idu i danas donesene odluke s ciljem izvršavanja obaveza nastalih temeljem Javnih poziva i sklopljenih ugovora sa gospodarskim subjektima, istaknuo je Dragutin Živković, ministar gospodarstva i prostornog uređenja. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić sugerirao je analizu učinaka dosadašnjih mjera kako bi sredstva bila najkvalitetnije iskorištena za poticaj gospodarstva.

  ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA
  Vlada ŽP dala je suglasnost na Šumskogospodarsku osnovu za državne šume Županije Posavske s rokom važenja 01.01.2019.–31.12.2028. godine. Kako je rok važenja Šumskogospodarske osnove za državne šume ŽP bio do 31.12.2018. g., Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske potpisalo je ugovor za izradu nove s rokom važenja 01.01.2019.-31.12.2028.g. Općine na čijem području se nalaze državne šume, (Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac) dale su pozitivno mišljenje na dokument. Na području ŽP je 460 ha pod šumama u državnom vlasništvu.

  SPORAZUMI O SUFINANCIRANJU STUDIJA U ORAŠJU
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike i diplomskog studija predškolskog odgoja i razredne nastave Fakulteta prirodoslovno – matematičkih odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2018./2019. godini. S područja Županije Posavske upisano je 54 studenta. Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadžment, diplomskog studija prava i integriranog studija prava u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2018./2019. godini (upisano 38 studenata).
  Usvojen i Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2018./2019. godini (upisano 27 studenata).

  OSTALE TEME
  Na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti odobreno je proračunsko izdvajanje sredstava u iznosu od 3.100,00 KM za realizaciju devet kulturnih programa i aktivnosti. Odobreno je i proračunsko izdvajanje u iznosu od 9.900,00 KM za održivost funkcioniranja radio postaja sa područja Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti