Više

  50. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (18.04.) održana 50. sjednica Vlade ŽP.
  GRANT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OD 430.000,00 KM
  Vlada Županije Posavske je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša. Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2024.godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 430.000,00 KM. Osigurana proračunska sredstva ovog granta planirana su, uz ostalo: za sufinanciranje ugradnje solarnih panela fizičkim osobama za vlastite potrebe i ugradnje toplinskih pumpi na objektima individualnog stanovanja na području Županije Posavske, sufinanciranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom, izgradnju transfer stanica, uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada, povećanje stupnja reciklaže otpada, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i nabava opreme i strojeva, sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i sufinanciranje projekata i aktivnosti na promociji zaštite okoliša i zaštite prirode, izrada projektne dokumentacije u svrhu realizacije aktivnosti upravljanja otpadom i upravljanja zaštićenim područjima „Starača“ i „Tišina“.
  ZA SANACIJU CESTA 599.000,00 KM
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac za 2024. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 599.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac za 2024. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 9.000,00 KM bez PDV-a.
  VATROGASTVO
  Dana je suglasnost Vladi Županije Posavske za javnu nabavu radova izgradnje vatrogasnog doma u Donjoj Mahali. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 350.000,00 KM bez PDV-a.
  GRANT FINANCIRANJA VISOKOG OBRAZOVANJA
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja. Za realiziranje šest programa u Proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama u iznosu od 50.350,00 KM za tri fakulteta Centra studiranja u Orašju pri Sveučilištu Mostar.
  ZAKLJUČAK
  Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju Mirsad Ahmetović, ministra pravosuđa i uprave Županije Posavske, za potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Modela sufinanciranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.
  ODLUKE, RJEŠENJA
  Odobreno je proračunsko izdvajanje Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske u svrhu uplate dospjelih i neizmirenih obveza prema sedam uposlenika MUP-a Županije Posavske na ime dodatnih doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju za razdoblje 01.06.1994.-31.12.1995. godine.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za upis hipotekarnog prava na nekretnini u vlasništvu korisnika subvencije prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za javnu nabavu radova uređenja terase na prvom katu zgrade Vlade Županije Posavske u Orašju. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.438,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena su dva rješenja o imenovanju: Povjerenstva za provedbu javne nabave radova na izgradnji vatrogasnog doma u Donjoj Mahali i Povjerenstva za provedbu javne nabave radova uređenje terase na prvom katu zgrade Vlade Županije Posavske u Orašju i usvojeno je Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela za izradu i praćenje Akcijskog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u Županiji Posavskoj za razdoblje 2024.-2028. godina.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti