Više

  50. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (18.06.) održano je 50. zasjedanje županijske Vlade.
  ZA ZDRAVSTVO I CENTRE ZA SOCIJALNI RAD
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Izmjena Programa odnosi se na visinu sredstava i to umjesto 450.000,00 KM povećava se iznos na 700.000,00 KM. Dopuna Programa odnosi se na pokriće izdataka za saniranje zdravstvenih posljedica proglašenog stanja nepogode izazvane corona virusom (COVID-19) i dopuna koja se odnosi na izvore sredstava.

  Također je usvojena Odluku o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe.
  PRORAČUNSKA SMANJENJA SREDSTAVA
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske za 2020. g. (smanjenje za 35.680,00 KM). Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske planirano je smanjenje izdataka za reprezentaciju svih proračunskih korisnika za 20% u odnosu na iznose utvrđene Odlukom o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2020. godini osim Županijske uprave civilne zaštite čiji angažman u uvjetima pandemije COVID19 virusa je pojačan. Cilj smanjenja izdataka za reprezentaciju je postizanja ušteda i oslobađanja sredstava za saniranje ekonomskih i zdravstvenih posljedica stanja prirodne nesreće.

  Usvojenom Odlukom o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima također je smanjen planirani proračunski iznos za ukupno 30.000,00 KM.
  OSTALE ODLUKE
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru od 50.000,00 KM. Odobrena su proračunska sredstva u iznosu od 8.000,00 KM Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla Mostar u svrhu financijske pomoći za opremanje studentskog doma Dompes u kojem stanuju studenti slabijeg imovnog stanja.

  Suglasnost je dana Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga – usluge tekućeg održavanja tehničke ispravnosti motornih vozila MUP-a Županije Posavske. Razmatrane su i usvojene i odluke iz djelokruga rada Vlade, uz ostale, Odluka o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi neprofitnim organizacijama i udrugama građana.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti