Više

  51. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, u Orašju je danas (30.4.2024. g.) održana 51. sjednica Vlade ŽP.
  CESTE
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2024. godinu, Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, kojom se vrši preraspodjela odobrenih financijskih sredstava.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavke za provođenje postupka javne nabave radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2024. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 433.000,00 KM bez PDV-a, provesti će se putem otvorenog postupka.
  PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Za realizaciju Programa u Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama smještenih u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u F BiH, jednokratna novčana pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske za odlazak na ekskurzije, podrška organiziranja i održavanja županijskih natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske, podrška uspješnosti u ispunjavanju nastavnih i izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u Županiji Posavskoj.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime sufinanciranja provođenja udžbeničke politike, izrade nastavnih planova i programa i nastavka digitalizacije u iznosu od 25.000,00 KM.
  Vlada ŽP je usvojila odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime: sufinanciranja osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 15.000,00 KM, jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske za odlazak na ekskurzije u iznosu od 6.000,00 KM, podrške uspješnosti u ispunjavanju nastavnih i izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u Županiji Posavskoj u iznosu od 6.5000,00 KM, podrške organiziranja i održavanja županijskih natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske u iznosu od 7.500,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime sufinanciranja znanstvenih i znanstveno – stručnih skupova u iznosu od 10.000,00 KM s ciljem poticanja razvoja znanosti.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za dospjele, a neizmirene obveze prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine. Razlog za donošenje ove Odluke je ispunjenje zakonom utvrđene dospjele, a blagovremeno neizmirene obveze poslodavca prema pet uposlenika ovog ministarstva koji u narednim mjesecima odnosno po uplati neizmirenih obveza ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.
  JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u svrhu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 35.000,00 KM (Općina Domaljevac-Šamac za sanaciju mreže i nabavu servera 15.000,00 KM i Općina Odžak u svrhu izmirenja ranije nastalih obveza 20.000,00 KM).
  ODLUKE I ZAKLJUČCI
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu međunarodnih susreta motorista u Orašju u iznosu od 6.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske potpore fizičkoj osobi za potrebe zdravstvene rehabilitacije u iznosu od 3.000,00 KM.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na kolektivni ugovor za službenika tijela uprave I sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kojom se ovlašćuje Mirsad Ahmetović, ministar pravosuđa i uprave Županije Posavske, da u ime Vlade Županije Posavske potpiše Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federacije Bosne i Hercegovine.
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske kojim se proglašava srijeda 1. svibnja 2024. godine kao neradni dan na području Županije Posavske povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Smjernica za trogodišnje planiranje rada Županije Posavske za razdoblje 2025.-2027. godina s prilogom Akcijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godina. Svrha Smjernica je operacionalizacija Strategije razvoja kroz planiranje rada tijela uprave uključenih u razvojni proces Županije Posavske. Sastavni dio Smjernica čini i Akcijski plan koji predstavlja poveznicu između strateškog i operativnog planiranja. Svrha Akcijskog plana je prikupiti i razraditi potencijalne projekte kako bi se olakšao i usmjerio proces operacionalizacije i integracije u godišnje odnosno trogodišnje planove rada, pojasnila je pomoćnica ravnatelja za strateško planiranje, regionalnu i međunarodnu suradnju Ureda za razvoj i europske integracije Marijana Živković.
  IZVJEŠĆA O RADU I PROGRAMI RADA
  Vlada je usvojila zaključke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu Službe za upošljavanje Županije Posavske i Programa rada za 2024. godinu Službe za upošljavanje Županije Posavske, te će biti proslijeđeni u Skupštinu Županije Posavske na daljnje postupanje. Dokumente je dodatno pojasnio ravnatelj Luka Jurić. Financijski pokazatelji su u znaku povećanja sredstava kroz realiziranje mjera kojim je posao dobila 375 osoba, kazao je ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja Dragutin Živković.
  Usvojeni su zaključci o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2023. godinu i Godišnjeg plana rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine koje je pojasnila ravnateljica Melita Huseinović.
  Vlada je usvojila zaključke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Županijske uprave civilne zaštite Županije Posavske za 2023. godinu i Godišnjeg plana rada Županijske uprave civilne zaštite Županije Posavske za 2024. godinu koje je obrazložio ravnatelj Ilija Jezidžić.
  Informacije i programski dokumenti bit će proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti