Više

  51. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na današnjoj 51. sjednici, održanoj uz predsjedanje Đure Topića, Vlada Županije Posavske je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske, te će ga uputiti Skupštini Županije Posavske na daljnju proceduru.
  Vlada je usvojila Odluku o korištenju sredstava tekućeg granta „Grantovi nižim razinama vlasti“ Ministarstva financija Županije Posavske utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu u iznosu od 350.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske je donijela odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na pozicijama Grantovi za kulturu i Grantovi za sport, kao i Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica, sredstva su smanjena temeljem Izmjena i dopuna Proračuna ŽP za 2020. godinu.
  Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Plana i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2020. godinu.
  Produžen je mandat Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske na razdoblje najviše tri mjeseca odnosno do okončanja postupka imenovanja po Javnom oglasu za izbor Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske i doneseno je Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj.
  Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2021.-2023. godina.
  Prihvaćen je Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje Amandmana broj 1 na Sporazum o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske. Vlada Županije Posavske, potpisivanjem Amandmana na predmetni Sporazum, u obavezi je dati financijski doprinos u iznosu od 50.000,00 KM, što rezultira smanjenjem financijskog doprinosa za 150.000,00 KM u odnosu na ono što je prvobitno dogovoreno za realizaciju spomenutog projekta.
  ZA UDRUGE
  Donesene su tri odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu udrugama kojima je prioritet rada skrb za djecu s poteškoćama u razvoju, Put u život Orašje (45.000,00 KM), Angelus Domaljevac (17.000,00 KM) i Kuća nade Odžak (45.000,00 KM). Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Crvenom križu Županije Posavske (35.000,00 KM).
  UTOPLJAVANJE ŠKOLA
  Usvojene su dvije odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja objekta školske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku i na objektu područne škole u Novom Selu.
  KOLEKTIVNI UGOVORI
  Vlada je usvojila odluke o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Županiji Posavskoj.
  GOSPODARSTVO
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec svibanj 2020. godine i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranju isplate neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine.
  Vlada Županije Posavske je prihvatila mišljenje Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federaciji Bosne i Hercegovine, te se upućuje Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti