Više

  52. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (8.5.2024. g.) je održana 52. sjednica Vlade ŽP.
  ZAKON O PEČATU
  Usvojen je Prijedlog zakona o pečatu Županije Posavske. Postojeći Zakon o pečatu Županije Posavske jedan je od najstarijih zakona u Županiji Posavskoj, od njegovog donošenja i stupanja na snagu prošlo više od 27 godina. Tijekom navedenog perioda nastupilo je niz promjena koje su se odrazile i na sam Zakon. Najznačajnije promjene koje su se odrazile na Zakon su: ukidanje institucije župana Amandmanom LXXXI na Ustava F BiH, Županija Posavska u svom sastavu ima dvije općine i jedan grad, tijelo nadležno za davanje ovlaštenja za izradu pečata je dobilo svoj puni naziv te više nije Županijsko tijelo za oblast pravosuđa i uprave nego je to Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske, službena valuta u Bosni i Hercegovini od 1998. godine je konvertibilna marka, te obzirom na to čitavo poglavlje postojećeg Zakona koje se odnosi na Kaznene odredbe je potrebno izmijeniti.
  OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO
  Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Posavskoj. U Županiji Posavskoj, nastava u osnovnim i srednjim školama izvodi se po važećim nastavnim planovima i programima, a od naredne školske 2024./2025. godine planirano je obrazovanje po novim nastavnim planovima i kurikulima u prvom i šestom razredu osnovne škole te u prvom razredu gimnazije dok će u ostalim razredima osnovne i srednje škole u toj školskoj godini ostati u primjeni dosadašnji nastavni planovi i programi te udžbenici koji ih prate. Zbog plana provođenja kurikulske reforme predložene su izmjene i dopune koje su nužne kako bi se mogli izraditi udžbenici i druga nastavna sredstva neophodna za realizaciju novih nastavnih planova i kurikula.
  Usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu. Od naredne školske 2024./2025. godine planirano je obrazovanje po novim nastavnim planovima i kurikulima u prvom i šestom razredu osnovne škole (postupno uvođenje). Prijelazno razdoblje bi trajalo četiri godine. Glavna promjena koju učenici i roditelji mogu očekivati je manje učenja činjenica, a fokus se stavlja na sam proces učenja i razvoj kompetencija poput rješavanja problema te aktivno učenje uz vodstvo učitelja. Kako bi se Ministarstvu omogućilo donošenje novih nastavnih planova i kurikula definiranih na ishodima učenja za pojedine razrede osnovne škole, predložene su izmjene i dopuna određenih članaka Zakona o osnovnom školstvu.
  Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. Nakon što su prijedlozi nastavnih planova i kurikula nastavnih predmeta 2023. godine stručno recenzirani i nakon provedene obuke nastavnika (2023. i 2024. godine), planirano je i postupno uvođenje novih nastavnih planova i kurikula u gimnazije Županije Posavske i to najprije u prvom razredu opće gimnazije. Glavna promjena koju učenici i roditelji mogu očekivati je manje učenja činjenica, a fokus se stavlja na sam proces učenja i razvoj kompetencija poput rješavanja problema te aktivno učenje uz vodstvo nastavnika. Kako bi se Ministarstvu omogućilo donošenje novih nastavnih planova i kurikula za prvi razred opće gimnazije definiranih na ishodima učenja, neophodne su izmjene i dopune određenih članaka Zakona o srednjem školstvu.
  ODLUKE
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture. Razlog za donošenje predmetne Odluke je stvaranje pretpostavki za provedbu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potpora sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture, kao i propisivanje tj. reguliranje materije koja utvrđuje način dodjele sredstava, provedbu postupka temeljem utvrđenih kriterija za dodjelu sredstava, te ovlasti za sklapanje ugovora za dodjelu istih.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Turističkoj zajednici Županije Posavske za troškove poslovanja, plaće i naknade uposlenicima u iznosu od 40.000,00 KM i potporu manifestacijama koje doprinose razvoju turizma u Županiji Posavskoj, prezentaciju turističkih atrakcija Županije Posavske na sajmovima u zemlji i inozemstvu u iznosu od 10.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Županijske bolnice u Orašju za razdoblje 01.01. do 31.03.2024. godine.
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za poljoprivredu. Provedba ove Odluke vršiti će se sukladno Odluci o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama, te Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2024. godinu, koje će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja aneksa objekta Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku. Procijenjena vrijednost predmetne nabave radova iznosi cca 114.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske u svrhu izmirenja preostalih obveza za usluge izrade Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039. godine u iznosu od 25.093,00 KM.
  JEDNOKRATNA POMOĆ STUDENTIMA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime dodjele jednokratne pomoći studentima u iznosu od 20.000,00 KM.
  RJEŠENJA
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske. U navedeno Povjerenstvo imenovani su Đuro Delić, Mandica Jurić, Jelica Vukić, Blanka Ćošković i Katarina Mišković.
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Županije Posavske u zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske. U zajedničko povjernstvo imenovani su Zvonko Marković i Ivka Mašić.
  IZVJEŠĆA O RADU I PROGRAMI RADA
  Usvojen je Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2023. godinu koje je pojasnio direktor Iljo Kopić.
  Vlada je usvojila zaključke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Županijskog arhiva za period 13.3.2023.-31.12.2023. i Godišnjeg plana rada Županijskog arhiva za 2024. godinu koje je obrazložila ravnateljica Zdenka Babić.
  Usvojeni su zaključi o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.2023.-31.12.2023. i Godišnjeg plana rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2024. godinu koje je pojasnila ravnateljica Mara Dabić.
  Informacije i programski dokumenti bit će proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti