Više

  53. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas ( 23.05.) u Orašju je održana 53. sjednica Vlade Županije Posavske.
  FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  Usvojena su financijska dokumenta kao prvi financijski pregled stanja proračunskih sredstava u prvom ovogodišnjem tromjesečju. Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godine. U razdoblju od 01.01. do 31.03.2024. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 13.701.172 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 12.920.281 KM.
  Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godine. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2024. godini iznose 560.000,00 KM. U razdoblju 01.01.-31.03.2024. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 96.239,00 KM.
  GRANT NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Usvojena je Odluka o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant nižim razinama vlasti. Odlukom se utvrđuje način korištenja, odnosno način dodjele, pravo na dodjelu, svrha, kriteriji i postupak dodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 20/23) na poziciji “Grant nižim razinama vlasti” u iznosu od 800.000,00 KM.
  ODLUKE, SUGLASNOSTI
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Vlade Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta ravnatelja Ureda za borbu protiv korupcije Županije Posavke.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu.
  Usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za sport.
  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske dana je suglasnost za provođenje postupka javne nabave usluga stručnog usavršavanja učitelja razredne nastave osnovnih škola u Županiji Posavskoj.
  Usvojenim odlukama dana je suglasnost Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Vidovicama za provođenje postupka javne nabave radova izrade betonske prilazne staze za učenike prema objektu škole (procijenjena vrijednost radova iznosi cca 8.000,00 KM bez uračunatog PDV-a) i za provođenje postupka javne nabave radova betoniranja platoa na ulazu u školu (procijenjena vrijednost radova iznosi cca 8.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne u iznosu od 17.500,00 KM za drugi kvartal tekuće godine.
  Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske dana je suglasnost za provedbu postupka javne nabave za izvođenje dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalne ceste Omladinska u Odžaku (procijenjena vrijednost nabave iznosi 17.452,80 KM bez PDV-a.).
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka središnje javne nabave roba pogonskog goriva (procijenjena vrijednost središnje javne nabave je 227.500,00 KM), kao i za provedbu postupka središnje javne nabave roba auto guma za službena motorna vozila (procijenjena vrijednost središnje javne nabave je 63.000,00 KM).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske za organizaciju i provedbu manifestacije Dani sjećanja 2024.g. u Posavskoj Mahali u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za projekte obnove i očuvanja duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti Hrvatskih povratnika u Hasiću u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu gradu Orašje, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za ožujak u školskoj 2023./2024. godini. u iznosu od 42.208,72 KM, kako slijedi: gradu Orašje, u iznosu od 12.145,32 KM, općini Odžak, u iznosu od 24.902,98 KM i općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 5.160,42 KM.
  NERADNI DAN 30. SVIBNJA TIJELOVO
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Povodom obilježavanja kršćanskog blagdana Tijelova četvrtak 30. svibnja 2024. godine proglašava se neradnim danom na području Županije Posavske . Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti