53. sjednica Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Uz predsjedanje Đure Topića danas (21.07.) održana je 53. sjednica Vlade Županije Posavske.
Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 50.000,00 KM.
VODOPRIVREDA
Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom trošit će se isključivo za financiranje i sufinanciranje izgradnje i održavanja: zaštitnih vodnih objekata, objekata za odvodnjavanje, objekata za iskorištavanje voda i objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz poslove upravljanja vodama koje su u nadležnosti Županije u iznosu od 30.000,00 KM.
SAKRALNI OBJEKTI
Usvojenom odlukom odobrena su sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i realizacije izdavačke djelatnosti religijskoga sadržaja u iznosu od 56.000,00 KM ( Franjevački samostan Tolisa, Župa Glavosjeka sv. Ivana krstitelja Odžak, Župa Marije Majke Crkve Garevac, Informativni centar Mir Međugorje, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo i Župa bl. Alojzija Stepinca Orašje). Usvojena je i odluka o odobravanju sredstava iz proračuna Županije posavske za 2020.g. na ime realizacije plesne djelatnosti i podrške programa kulture u iznosu od 2.800,00 KM (Plesni klub LDF Odžak i Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, Mostar).
GRANTOVI NIŽIM RAZINAMA VLASTI
Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti – mjesne zajednice u ukupnom iznosu od 48.000,00 KM ( Mjesne zajednice Vidovice, Orašje, Oštra Luka i Donja Mahala).
MUP
Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova donesena je Odluka o davanju suglasnosti MUP-u Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga – usluge kolektivnog osiguranja policijskih djelatnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Donesena su i dva rješenja: Rješenje o razrješenju Policijskog komesara Marijana Mikića zbog odlaska u mirovinu i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj vezano za potrebu zamjene osobe koja obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Tima.
POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA
Nakon zaključenja dnevnog reda predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić je zbog aktualnog stanja vezano za pandemiju koronavirusa apelirao još jednom na striktno poštivanje svih epidemioloških mjera u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja širenja virusa COVID-19.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti