Više

  54. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas ( 29.05.) u Orašju je održana 54. sjednica Vlade Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2025.-2027. godine. Smjernice predstavljaju osnovu za izradu srednjoročnih i godišnjih planova za navedeno razdoblje, te imaju za cilj utvrditi temelj za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2025.-2027. godina.
  ZAKONI
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava, kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i dar.
  Utvrđen je također Prijedlog zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Starača“ i Prijedlog zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“. Navedenim zakonima doprinosi se bioraznolikosti područja. Jedan od glavnih razloga zaštite navedenih područja je pad brojnosti biljnih i životinjskih vrsta. Zaštitom tih područja spriječit će se onečišćenje vode, pregrađivanje ili kanaliziranje vodotoka i bit će omogućeno osnivanje ihtioloških rezervata. Navedene močvare imaju globalnu vrijednost u pogledu biološke, geomorfološko-hidrološke i ekološke raznolikosti.
  ODLUKE
  Usvojena je Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Financijska sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke iznose 200.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se koristiti samo u svrhe predviđene odredbom članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
  Županijska je Vlada usvojila Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica.
  NABAVKA UDŽBENIKA, NASTAVNE OPREME
  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2024. godinu u iznosu 338.784,24 KM temeljem Ugovora o realizaciji programa Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.
  Dana je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba nastavne opreme i pomagala za potrebe Srednje strukovne škole Orašje u Orašju, Osnovne škole Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali i Osnovne škole Stjepana Radića u Boku. Procijenjena vrijednost roba iznosi cca 13.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Resorno je ministarstvo dobilo suglasnost i za provođenje postupka javne nabave roba osobnih računala za potrebe Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku i Osnovne škole Braće Radića u Domaljevcu. Procijenjena vrijednost roba iznosi cca 7.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Gradu Orašje, Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za travanj u školskoj 2023./2024. godini u iznosu od 44.473,03 KM, kako slijedi: Gradu Orašje, u iznosu od 12.770,34 KM, Općini Odžak, u iznosu od 26.255,58 KM, Općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 5.447,11 KM).
  IZVJEŠĆA
  Prihvaćeno je Izvješće o radu i financijskog izvješća Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne za 2023. godinu te dana suglasnosti na Program rada i Financijski plan Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne za 2024. godinu. Još jednom je istaknut značaj institucije za šire posavsko područje te dana puna potpora dosadašnjem radu i daljnjim planovima.
  Dana je suglasnost na prijedlog Izvješća o radu i završni račun Turističke zajednice Županije Posavske za 2023. godinu.
  RJEŠENJA
  Usvojena su rješenja: Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za izradu i praćenje Akcijskog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u Županiji Posavskoj za razdoblje 2024. – 2028. godina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske, Rješenje o imenovanju Stegovnog vijeća Vlada, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje iznosa uloženih sredstava u poslovne prostore u kojima je smješten Konzulat Republike Hrvatske u Gradu Orašje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti