Više

  55. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (6.6.2024. g.) je održana 55. sjednica Vlade Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske je usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o utemeljenju Službe za odnose s javnošću Vlade Županije kojom se usklađuje način postavljenja rukovoditelja Službe za odnose s javnošću Vlade ŽP s odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Usvojena je Odluka o korištenju službenih motornih vozila kojom uređuju se svrha, korisnici i stjecanje prava na korištenje službenih motornih vozila koja su u vlasništvu Vlade Županije Posavske i tijela državne službe Vlade.
  SUBVENCIONIRANJE STAMBENOG ZBRINJVANJA MLADIH OBITELJI
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija u iznosu od 300.000,00 KM. Odobrena sredstva će se realizirati na temelju javnog poziva kroz podršku financijske potpore mladih obitelji s područja Županije Posavske na ime ispunjenja ugovorenih obaveza prema korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju u iznosu od 241.213,50 KM i s ciljem subvencioniranja prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji prema javnom pozivu iz tekuće godine u iznosu od 58.786,50 KM.
  POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I ŠUMARSTVO
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu u iznosu od 150.000,00 KM za financiranje projekata koji se odnose na provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta na prostoru Županije Posavske.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu u iznosu od 200.000,00 KM za realizaciju projekata iz oblasti šumarstva.
  ODLUKE
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za dospjele, a neizmirene obveze prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine u ukupnom iznosu od 5.901,63 KM za dva uposlenika koji u narednim mjesecima odnosno po uplati neizmirenih obveza ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za sukcesivno obavljanje usluga funkcionalne podrške trezorskom sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske za razdoblje od 01.07.2024. godine do 30.06.2026. godine u iznosu od 68.400,00 KM. Ministarstvo financija od 2003. godine koristi aplikacijski softver za trezorsko poslovanje i vlasnik je licenci aplikacijskog softvera, a za redovnu eksploataciju navedenog softvera dužno je osigurati redovnu tehničku i funkcionalnu podršku u skladu s pravilima koja vrijede za ovu vrstu proizvoda.
  Usvojena je Odluka o uzimanju na privremeno korištenje poslovnih prostora koji su u vlasništvu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj, a koji se ne koriste, kako bi se osiurali smještajni kapaciteti za županijska tijela uprave.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Programa rada i financijski plan Turističke zajednice Županije Posavske za 2024. godinu na prijedlog Ministarstva, rada i prostornog unaprjeđenja ŽP. Ministar Dragutin Živković je obrazložio Program rada i financijski plan istaknuvši planirane aktivnosti: nastavak izrade strateškog dokumenata ,,Strategija razvoja turizma Županije Posavske; uspostava jedinstvenog turističkog informacijskog sustava – uvođenje aplikacija za evidenciju smještaja gostiju; izrada i održavanje web stranice; izrada projekata najznačajnijih turističkih ruta/točaka za posjete turista; sudjelovanje na sajmovima te promocija i propaganda. Predjsednik Vlade ŽP Đuro Topić je naglasio da se očekuje vidljivost i prepoznatljivost Turističke zajednice na prostoru općina i grada.
  KOLEKTIVNI UGOVORI
  Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i odgoja u Županiji Posavskoj koji je usuglašen sa Samostalnim sindikatom srednjeg obrazovanja i odgoja ŽP i Odluka o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja u Županiji Posavskoj koji je usuglašen sa Samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja ŽP.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske koji je usklađen sa Sindikatom djelatnika MUP-a ŽP.
  RJEŠENJA
  Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na pozicijama Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture, temeljem javnih poziva za potporu otvaranja start-up poduzeća, potpori starim i tradicionalnim obrtima i domaćim radinostima, njihovoj zaštiti i revitalizaciji, potpori samoupošljavanju mladih, žena i osoba s invaliditetom te potpori sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture
  Usvojeno je Rješenje o postavljenju predstojnika Službe za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske (Kristina Krištić).
  ZAKLJUČCI
  Vlada je usvojila Zaključak o davanju ovlaštenja Županijskom pravobraniteljstvu za sklapanje sporazuma o prijenosu vlasništva i naknade za eksproprijaciju nekretnine, a u svrhu izvođenja radova proširenja cesta dodavanjem uključno-isključnih traka u Donjoj Mahali.
  Donesen je Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u kaznenom postupku od strane nadležnih sudova u Županiji Posavskoj kojim se ovlašćuje Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske.
  Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju na postpisivanje Sporazuma o suradnji na uspostavi Registra državnih službenika i namještenika uposlenih u tijelima vlasti Županije Posavske kojim se ovlašćuje Mirsad Ahmetović, ministar pravosuđa i uprave ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti