Više

  56. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas je održana 56. sjednica Vlade ŽP na kojoj je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 18.611.065,00 KM, odnosno 42,70% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 18.527.850,00 KM, odnosno 42,51%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 83.215,00 KM. Usvojeno je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine u iznosu od 271.468,00 KM ili 54,51%, koje su u najvećem dijelu utrošene na saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

  Vlada ŽP je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva obrta i zadruga kojim će se stvoriti uvjeti za raspisivanje javnih poziva po usvojenim programima. Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. Predloženi programi/poticaji nastali su kao rezultat iskazanih potreba gospodarstva na prostoru Županije Posavske.

  Iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojene su sljedeće odluke: Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu i Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u iznosu od 50.000,00 KM (za financiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije kanalske mreže i njivskih puteva na prostoru Županije Posavske). Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu iz Kapitalnog granta za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske. Programom utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu, utvrđeno je da će se sredstva u visini od 30.000,00 KM utrošiti za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede.

  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe u iznosu od 16.000,00 KM. Cjepivo je prvenstveno namijenjeno za rizične skupine stanovništva, a to su osobe sa kroničnim bolestima, osobe starije od 65 godina, djeca koja imaju bilo kakav kronični poremećaj kao i zdravstveni djelatnici koji su u svakodnevnom kontaktu s izravnim infekcijama COVID 2019.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u iznosu od 18.500,00 KM u svrhu povrata više uplaćenih javnih prihoda.

  Za niže razine vlasti (mjesne zajednice) odlukom je odobreno proračunsko izdvajanje u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM, a usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za sufinanciranje radova na privremenoj deponiji otpada u Odžaku u iznosu od 10.000,00 KM.

  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 15.000,00 KM.

  Usvojenom odlukom dana je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – udžbenika za učenike trećih i četvrtih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja na području Županije Posavske, a prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe. Procijenjena vrijednost nabave iznosi oko 9.500,00 KM bez uračunatog PDV-a. Također je usvojena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 8.000,00 KM.

  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u iznosu od 4.200,00 KM (financijska pomoć radio postajama Orašje i Odžak za izmirenje obveza prema Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH).

  Na kraju zasjedanja Vlada je prihvatila Informaciju Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske o stanju koronavirusa u Županiji Posavskoj o čemu je dodatno pojašnjenje kazao ministar zdravstva, rada i socijalne politike Damir Živković.

  Zaključno sa danom 25.08.2020. g. ukupno je testirano 688 osoba, a broj testiranih uzoraka je 1.086. Ukupan broj osoba kod kojih je potvrđen koronavirus (COVID-19) na Području Županije Posavske je 50 osoba, 13 osoba se uspješno oporavilo i izliječene su, a 18.08.2020. godine zabilježen je i prvi smrtni slučaj (na području Općine Odžak u UKC Tuzla). Trenutno je 36 aktivnih slučajeva na području Županije Posavske (u općini Orašje 24, u općini Odžak 8 i u općini Domaljevac Šamac 4), pojasnio je predsjednik Kriznog stožera ministar Živković.

  Predsjednik Vlade Topić naglasio je kako će biti redovita praksa na sjednicama Vlade upoznavanje s aktualnom epidemiološkom situacijom na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti