Više

  58. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (17.09.) održana je 58. sjednica Vlade ŽP na kojoj je usvojen Dokument okvirnog proračuna Županije posavske za razdoblje 2021.-2023. godina. DOP je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojima se temelji priprema i izrada proračuna. Izrada DOP-a se temelji na procjeni gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda. Osnovni cilj dokumenta je pomoći Vladi Županije Posavske da razvije bolju stratešku osnovu za raspodjelu proračuna koja se zasniva na prioritetnim politikama i ciljevima. Postala je to inače uobičajena praksa na svim razinama vlasti u BiH u proteklih nekoliko godina.
  PROJEKT „ODGOVOR NA COVID-19“
  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade ŽP Đuri Topiću za zaključenje Drugog Amandmana na Sporazum o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske, a koji se odnosi na implementaciju projekta – ”Odgovor na COVID – 19”.
  GRANTOVI ZA ŠUMARSTVO I NIŽE RAZINE VLASTI
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u iznosu od 120.000,00 KM, za realizaciju projekata iz oblasti šumarstva.

  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi nižim razina vlasti – Općina Domaljevac-Šamac u iznosu od 39.848,00 KM na temelju pismenog zahtjeva i potreba te općine ŽP.
  SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA UČENICIMA OD 1.-9. RAZREDA PO 100,00 KM
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Vladi Županije Posavske – nabavka udžbenika učenicima, u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM. Sredstva za navedenu nabavku (sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske od 1. do 9. razreda u školskoj 2020./2021. godini.) isplatit će se s pozicije “Tekuća pričuva Vlade”, jer radi se o nedostajućim sredstvima kako bi svi učenici dobili po 100,00 KM za udžbenike.

  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2020. godinu. Novčana sredstva u iznosu od 4.536,66 KM uprihodovana su ” Ugovorom o dodjeli financijske potpore projektu Pričam ti priču“, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Osnovne škole Stjepana Radića u Boku. Projekt Pričam ti priču obuhvaća nabavu i ugradnju logopedskog seta Behringer.

  Usvojen je i prijedlog Odluke resornog ministarstva o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu (2.000,00 KM) za potporu izrade doktorske disertacije Dini Dabiću.
  READMISIONI TIM VLADE ŽP
  Vlada je donija Rješenje o imenovanju Readmisionog tima Vlade Županije Posavske. Deseteročlkani tim imenovan je na mandatni period od četiri (4) godine, kao tijelo nadležno za organiziranje aktivnosti vezanih za osiguranje prihvata, povrata i privremenog zbrinjavanja ranjivih readmisiranih osoba sa područja Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti