Više

  6. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (30.03.) održana 6. sjednica Vlade Županije Posavske.
  IZVJEŠĆA O RADU
  Vlada Županije Posavske je u okviru razmatranja izvještajnih i programskih dokumenata usvojila Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Županijske uprave civilne zaštite Županije Posavske za 2022. godinu kao i Godišnjeg plana rada Županijske uprave civilne zaštite Županije Posavske za 2023. godinu. Ravnatelj Ilija Jezidžić je dodatno pojasnio dokumenta.

  Usvojeni su i zaključci o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske te Programske aktivnosti i mjere planirane za 2023. godinu u Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske o čemu je dodatno pojasnila ravnateljica Danica Jozić. Izvješća će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru.
  GRANT ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM, te će se dodjeljivati na temelju zahtjeva korisnika sredstava. Odluka je usvojena kako bi sredstva iz Programa bila operativna tj. kako bi se mogla koristiti u namjene predviđene Programom.
  GRANT ZA ŠUMARSTVO
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Ova Odluka se donosi kako bi se definirali okviri za raspodjelu sredstava iz razdjela 19. Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu u okviru ekonomskog koda 614100 Grant za šumarstvo. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu, za Grant za šumarstvo iznose 150.000,00 KM.

  Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u svrhu financijske pomoći za otklanjanje nastale štete. Ovom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava za dva gospodarska subjekta u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM.
  ZA SANACIJU CESTA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2023. godinu. Pored ulaganja u poslove održavanja, zaštite i sanacije regionalnih cesta, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša vodi i aktivnost sanacije i rekonstrukcije lokalnih cesta u suradnji sa općinama i gradovima Županije Posavske, koji su dužni projekte evidentirati, sačiniti i pripremiti na način kako bi se postupak javne nabave obavio na vrijeme. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje lokalnih i regionalnih cesta, i za ljetno i zimsko održavanje regionalnih cesta planirano je ukupno 2.600.000 KM.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojene su dvije odluke koje se tiču izdvajanja proračunskih sredstava za 2023.g. Gradu Orašju i općinama Odžak i Domaljevac Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za siječanj u školskoj 2022./2023. g. (27.487,86 KM) i za mjesec veljaču 2023. g. (45.887,77 KM).
  RAZNO
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda za razvoj, europske integracije i borbu protiv korupcije Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske pomoći fizičkim osobama za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 909,76 KM.
  NERADNI DANI
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o proglašenju neradnih dana. Neradnim danima na području Županije Posavske povodom obilježavanja Uskrsnih blagdana proglašeni su petak 7. travnja 2023. godine (Veliki petak), nedjelja 9. travnja 2023. godine (Uskrs) i ponedjeljak 10. travnja 2023. godine (Uskrsni ponedjeljak).
  Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti