Više

  6.sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na današnjoj (21.03.) šestoj sjednici u Orašju usvojila je Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2018. godinu, koje će uputiti na razmatranje Skupštini Županije Posavske. -Proračun Županije Posavske za 2018. g. osigurao je financijsku stabilnost, realizaciju svih planiranih izdataka i projekata, kazao je u ocjeni tog izvještajnog dokumenta predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić, nakon što su iz svojih resora pojašnjenje kazali svi ministri u Vladi.

  GRANT ZA ŠPORT
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za šport. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 280.000,00 KM. Radi se o pet programa: 1. sufinanciranje redovnih aktivnosti i troškovi natjecanja, 2. sufinanciranje omladinskih skupina/kategorija športskih klubova na temelju javnog poziva, 3. potpora športskim klubovima izvan područja Županije Posavske, 4. potpora udrugama i osobama s invaliditetom iz oblasti športa na području Županije Posavske za sudjelovanje na zvaničnim i međunarodnim natjecanjima i 5. interventna sredstva i rezerve za međunarodne i tradicionalne športske manifestacija u Županiji Posavskoj i BiH, te projekti i programi iz oblasti športa.

  GRANT ZA VJERSKE ZAJEDNICE
  Vlada ŽP usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM. Četiri su programa prema kojima će se raspoređivati sredstva u skladu sa općim i posebnim kriterijima: Izrada projekata i izvođenje radova (izgradnja, obnova) za zaštitu sakralnih objekata na području Županije, Programi i manifestacije religijskog sadržaja, izdavačka djelatnost, Programi suradnje i podrške vjerskim zajednicama na području i izvan područja Županije Posavske i Programi i projekti mladih pri vjerskim zajednicama na području Županije Posavske.

  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Temeljem Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske Vlada Županije Posavske preuzela je obvezu sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području ŽP za razdoblje siječanj-lipanj i rujan-prosinac 2019. godine u iznosu od 50% stvarnih troškova prijevoza. Odobreno je izdvajanje proračunskih sredstava za sve tri općine Županije Posavske za sufinanciranje prijevoza učenika za veljaču školske 2018./2019. godine u ukupnom iznosu odu iznosu od 37,959,00 KM.

  OSTALO
  Vlada ŽP je donijela Rješenje kojim se Marko Dujak, stručni savjetnik za upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske imenuje za županijskog koordinatora za reformu javne uprave. Razlog za donošenje tog Rješenja je potreba imenovanja županijskog koordinatora za reformu javne uprave radi bolje koordinacije procesima reforme javne uprave u BiH, te zbog kvalitetnije i učinkovitije implementacije istih.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti