Više

  64. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (30.10.) u Orašju je održana 64. sjednica Vlade ŽP.
  POGORŠANA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
  Zbog pogoršanja epidemiološke situacije Vlada je donijela Zaključak o načinu i organizaciji rada u županijskim tijelima uprave. Županijska tijela dužna su do 03.11. 20202.g. izvršiti organizaciju rada uposlenika na način da se rad organizira uz prisustvo maksimalno 50% uposlenika koji rade na radnom mjestu, a ostalih 50% uposlenika će rad obavljati od kuće radnim danom u propisano radno vrijeme, na način i pod uvjetima koje utvrdi rukovoditelj županijskog tijela i uprave, primjenjujući pri tome informatičko komunikacijsku tehnologiju, u ovisnosti od prirode posla. Uposlenik koji rad obavlja od kuće ima pravo na sva materijalna prava koja proizilaze iz radnog odnosa, izuzev prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.Od ovakvog načina rada izuzeti su policijski službenici MUP-a ŽP, uposlenici Županijske uprave za inspekcijske poslove i dio uposlenika Zajedničke službe Vlade ŽP. Ministartvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta zaduženo je za organiziranje rada prosvjetnih djelatnika sukladno odobrenom modelu os strane Kriznog stožera Ministartva zdravstva, rada i socijalne politike.
  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA
  Na sjednici je sedam točaka bilo u znaku Ministartva gospodarstva, rada i prostornog uređenja. Usvojene su sljedeće odluke: Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga,
  Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba,
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing i
  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova za izvršenu nabavku osnovnih sredstava.
  SMANJENJE CIJENA ZA 272 LIJEKA
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Županije Posavske kojom se smanjuju cijene za 272 lijeka koji se nalaze na toj listi. Razlog donošenja predmetne Odluke je usklađivanje cijena lijekova na Pozitivnoj listi lijekova s odredbama Odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Cijene lijekova na pozitivnoj listi lijekova u županiji koje su više od cijena lijekova utvrđenih Federalnom listom lijekova smanjene su na razinu cijena lijekova Federalne liste lijekova.
  OSTALO
  Odobrena su proračunska sredstva Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 10.500,00 KM u svrhu financijske pomoći vjerskim institucijama za redoviti rad i sufinanciranje projekata.
  Usvojena je odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti u svrhu sufinanciranja započetih i planiranih projekata od važnosti za razvoj općine i Županije Posavske u ukupnom iznosu od 51.210,00 KM za deset mjesnih zajednica.

  Usvojena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu radova – uređenje parkinga uz MC 14.2 Orašje-Šamac kod Županijske bolnice Orašje. Nnakon provedenog postupka javne nabave radova – uređenje parkinga uz MC 14.2 Orašje-Šamac kod Županijske bolnice Orašje, od zaprimljene dvije ponude, izabran je ponuditelj „Dom-Invest d.o.o. Orašje, čija ponuda iznosi 41.681,61 KM bez PDV-a.

  Na kraju zasjedanja Vlade predsjednik Topić još jednom je apelirao na odgovorno ponašanje i strogo pridržavanje svih pojačanih higijenskih mjera jer štiteći sebe i svoje zdravlje štitimo i druge, te strogo pridržavanje svih mjera koje donosi Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti