Više

  66. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (01.12.) održana je 66. sjednica županijske Vlade na kojoj je usvojena financijska dokumenta: Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine.
  IZVRŠENJE PRORAČUNA
  U razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 35.918.777 KM, odnosno 82,38% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 29.290.416 KM. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu iznose 498.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine utrošeno je ukupno 371.518 KM ili 74,60%.
  REBALANS PRORAČUNA
  Vlada ŽP utvrdila je II. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu. Ukupni prihodi, primici i financiranje iznose 43.716.130 KM, dok rashodi i izdaci iznose 43.714.860 KM. Planirano pokriće dijela deficita iz prethodnih godina iznosi 1.270 KM. Pozitivna financijska bilanca je osigurana zahvaljujući tekućoj potpori Federacije BiH iz kredita MMF-a. -Zbog posebnosti ove godine i aktualne pandemije ovo je iznimno izazovna godina za osiguranje funkcioniranja svih financijskih tokova, međutim, uspjeli smo osigurati proračunsku stabilnost, te neometano funkcioniranje ŽP i svih njenih institucija sa posebnim naglaskom na pomoć gospodarstvu i zdravstvu, kazao je predsjednik Vlade Topić, te dodao kako će sada sve snage usmjeriti prema proračunskom planiranju iduće godine.
  ZAKON O UNUTARNJIM POSLOVIMA I PRAVOBRANITELJSTVU
  Vlada ŽP utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske. Resorni ministar Željko Nedić pojasnio je dokument. Utvrđen je Nacrt zakona o pravobraniteljstvu kojeg je dodatno pojasnio resorni ministar Pero Radić. Oba dokumenta će biti proslijeđena Skupštini Županije Posavske na razmatranje.
  STIPENDIJE
  Usvojena je Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu. Ovom Odlukom Vlada Županije Posavske dodjeljuje se ukupno 25 stipendija redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu i to: tri stipendije učenicima generacije, 11 stipendija po osnovu uspjeha i 11 stipendija po osnovu slabog imovnog stanja. Visina mjesečnog iznosa stipendije je 150 KM i bit će korisnicima stipendije doznačena u deset jednakih mjesečnih obroka. Usvojena je Odluka o utvrđenju kriterija za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Odobreno je izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za listopad u školskoj 2020./2021. godini (38.792,25 KM).
  Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti, u svrhu sufinanciranja započetih i planiranih projekata od važnosti za razvoj općine i Županije Posavske u ukupnom iznosu od 4.142,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti