69.sjednica Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavke danas (21.12.) u Orašju je održana sjednica Vlade ŽP.
VLADA UTVRDILA PRIJEDLOG PRORAČUNA ŽP ZA 2021.g.
Na sjednici je Vlada ŽP utvrdila Prijedlog proračuna Županije Posavske za 2021. g., te utvrdila Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna ŽP za 2021.godinu. Ukupni prihodi, primici i financiranje Proračuna za narednu fiskalnu godinu iznose 44.506.960 KM, dok rashodi i izdaci iznose 44.502.900 KM. Za potrebe pokrića dijela akumuliranog deficita iz proteklih razdoblja planiran je suficit u iznosu od 4.060 KM. U odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu u narednoj fiskalnoj godini planirano je povećanje ukupnih prihoda, primitaka i financiranja za 1,81%, čime se osiguravaju uvjeti za neometano poslovanje proračunskih korisnika, ali i potrebne intervencije u oblasti zdravstva i gospodarstva za saniranje šteta prouzročenih pandemijom COVID-19 virusa. Dokumenti se proslijeđuju u skupštinsku proceduru.
ZAKON O POMOĆI MLADIM OBITELJIMA KOD RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA
Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja koji je, podsjećamo, najprije usvojila Skupština Županije Posavske a nakon toga dokument je proslijeđen u javnu raspravu. Razmatrane su iznesene primjedbe i dopune koje su upućene kroz javnu raspravu, nakon čega je Vlada ŽP utvrdila Prijedlog navedenog zakona.
ZA ZDRAVSTVO I CENTRE ZA SOCIJALNI RAD
Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Izmjene i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Izmjene i dopune navedenog programa odnose se na visinu sredstava i to umjesto 700.000,00 KM povećava se iznos na 1.275.000,00 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj na ime pokrića izdataka za saniranje zdravstvenih posljedica proglašenog stanja nepogode izazvane corona virusom (Covid-19) u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.
Proračunska su sredstva odobrena međunarodnoj organizaciji UNDP u svrhu sufinanciranja implementacije projekta Odgovor na COVID- 19 sa ciljem uvećanja sredstava za Projekt, Aktivnost 1C – Nabavka opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave Corona virusa na prostoru Županije Posavske (200.000,00 KM).
POLJOPRIVREDA, PODUZETNIŠTVO
Usvojena je Odluka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu, sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna ŽP za 2020.g. po kojemu je došlo do povećanja sredstava za 20.000,00 KM.

Vlada ŽP usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2020. godinu. Kako je prilikom postupka realizacije pojedinih vrsta novčanih potpora došlo do odstupanja od predviđenih iznosa sredstava, odnosno sredstva nisu bila dostatna za realizaciju istih, kao i potrebe izmjena i dopuna pojedinih kriterija za ostvarivanje prava na isplatu predviđenih novčanih potpora, potrebno je bilo pristupiti izmjenama i dopunama navedene odluke.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, što je usklađivanje s Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu. Usvojena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u trgovini za sve vrste brašna, kruha od brašna, žitarica, mlijeka i jestivog ulja.
ZA JEDNOKRATNE POMOĆI STUDENTIMA
Usvojene su izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Vlada ŽP usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima ( 19.500,00 KM). Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 1.500,00 KM
ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA
Usvojenom Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za sufinanciranje projekata zaštite okoliša odobreno je izdvajanje financijskih sredstava za sufinanciranje navedenih projekata u ukupnom iznosu od 275.000,00 KM. Radi se o sufinanciranju projekata zaštite okoliša s ciljem zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka, upravljanja otpadom, podrške projektima energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti.
NERADNI DANI
Donesen je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. U povodu božićnih i novogodišnjih blagdana neradnim danima na području Županije Posavske proglašavaju se:
– četvrtak, 24. prosinac 2020. godine (Badnjak),
– petak, 25. prosinac 2020. godine (Božić),
– subota, 26. prosinac 2020. godine (Sveti Stjepan),
– petak, 1. siječanj 2021. godine (Nova godina) i
– srijeda, 6.siječanj 2021. godine (Sveta tri kralja).

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine blagdanske naknade uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu (po uposleniku iznos od 100,00 KM).

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti