Više

  7. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  PROGRAM RADA VLADE ZA 2019. g.
  Radi efikasnijeg ostvarivanja svojih funkcija Vlada Županije Posavske je donijela Program rada Vlade Županije Posavske za 2019. godinu, koji će biti upućen u Skupštinu Županije Posavske. Dokument se temelji na Smjernicama rada Vlade ŽP 2018-2022 koje je predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić predočio nakon imenovanja na skupštinskom zasjedanju. Timski rad i angažiranost u punom kapacitetu u svim resorima rada Vlade, transparentnost rada, racionalno trošenje proračunskih sredstava u okviru planiranog, korektna komunikacija sa sindikatima, te odgovornost u obavljanju radnih zadaća svih uposlenika, neki su od naglasaka predsjednika Topića u pojašnjenju stavki Programa, o kojemu su i svi ministri po resorima predočili prioritete rada.

  IZVRŠENJE PRORAČUNA I TEKUĆE PRIČUVE
  Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske u 2018.g. U prošloj su godini ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 40.700.709 KM, odnosno 96,68%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 41.188.246 KM, odnosno 97,85%, čime je ostvaren višak rashoda nad prihodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 487.537 KM. Prihvaćeno je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu koje se također upućuje u skupštinsku proceduru. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2018. godini iznosila su 660.000 KM. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 657.546 KM ili 99,63%.

  IZVJEŠĆA O RADU ŽUPANIJSKIH INSTITUCIJA
  Vlada ŽP je tijekom sedme sjednice razmatrala i prihvatila tri izvješća županijskih institucija koja će se naći i pred skupštinskim zastupnicima.
  Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći u Odžaku pojasnio je zamjenik ravnateljice Ivan Nedić. Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći pruža besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg imovnog stanja, ratnim vojnim invalidima u postupcima zaštite prava, te žrtvama nasilja. Imaju tri otvorena ureda u Orašju, Domaljevcu i Odžaku a kroz pravna zastupanja ostvarili su značajne proračunske uštede.
  Usvojeno je i Izvješće o radu za 2018. godinu Županijske uprave civilne zaštite o kojemu je pojašnjenje kazao direktor CZ Ilija Jezidžić. Na razini Županije formiran je Županijski stožer civilne zaštite kao stručno-operativno tijelo Vlade ŽP a na razini svih općina formirane općinske službe civilne zaštite čiji je zadatak izvršavanje poslova zaštite i spašavanja, kao i poslova zaštite od požara i vatrogastva na tom području. Bili su, uz ostalo, angažirani u oblasti deminiranja, na sanaciji obrambenih i ljetnih nasipa, uređenju kanalske mreže, zaobalnih voda.
  Prihvaćeno je Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak za 2018. godinu. Županijska pravobraniteljica Anamarija Čolić upoznala je Vladu sa svim postupcima koje je zastupalo pravobraniteljstvo u prošloj godini.

  KIPARSKI SPOMENIK IVI GREGUREVIĆU
  Vlada Županije Posavske pokrenula je inicijativu izrade idejnog rješenja umjetničko-kiparskog spomenika velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću koji je dao izniman doprinos u oblasti kulture i promidžbe Posavine u širim regionalnim okvirima. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske zaduženo je da u suradnji s općinom Orašje i Centrom za kulturu Orašje pokrene aktivnosti na realizaciji inicijative.
  Odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za izgradnju Središnjeg spomen obilježja poginulim i nestalim braniteljima 105. brigade HVO Modriča u Garevcu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti