Više

  74. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje predsjednika Vlade ŽP Đure Topića danas (11.02.) održana je u Orašju sjednica Vlade Županije Posavske.
  SOCIJALNA ZAŠTITA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe, predviđena su sredstva za Program socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 920.000,00 KM.
  CIVILNE ŽRTVE RATA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe, predviđena su sredstva za Program zaštite civilnih žrtava rata u ukupnom iznosu od 341.000,00 KM. Financiranje prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna Federacije BiH (70%) i Proračuna Županije Posavske (30%).
  IZNIMNE NOVČANE POMOĆI
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći. Program iznimnih novčanih pomoći dio je socijalno interventnih mjera u korist pojedinaca i obitelji koji se nalaze u iznimno teškom stanju socijalne potrebe, čije zadovoljenje ovisi o hitnoj i neodgodivoj novčanoj pomoći u određenim iznosima (poput hitne nabavke lijekova, liječenja u bolnicama i sl). Iznimne novčane pomoći imaju karakter jednokratnih socijalnih pomoći kojima se želi žurno intervenirati, bez provođenja dugotrajne procedure posebnih ispitnih radnji u upravnim postupcima, odnosno čija je procedura prilagođena posebnim okolnostima zbog kojih je nužan ovakav način intervencije. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene potrebe, predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM.
  PORODILJNE NAKNADE ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE MAJKE
  Županijska je Vlada razmatrala i dvije odluke koje se tiču porodiljnih naknada. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Iz Proračuna Županije Posavske za 2021.godinu odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 390.000,00 KM, za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe predviđena su sredstva za Program porodnih naknada nezaposlenim majkama u ukupnom iznosu od 116.000,00 KM.
  STUDENTIMA MEDICINSKOG FAKULTETA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Sredstvima iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu u iznosu od 27.000,00 KM, osigurava se ispunjenje ugovorenih obveza prema studentima medicine (ukupno 18 studenata akademske 2020./2021.godine), a na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta, sa područja Županije Posavske.
  PROGRAM ZAŠTITE OBITELJI S DJECOM
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu za ostvarivanje prava na doplatak za djecu je u iznosu od 1.578.000,00 KM.
  GRANTOVI ZA BRANITELJE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Sredstva iz Proračuna potrebna za provedu Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj, Ministarstvo branitelja će raspoređivati prema općim i posebnim kriterijima raspodjele. Pravo na ostvarivanje pomoći temeljem Zakona mogu steći:
  1.Branitelji (dragovoljci, veterani, sudionici rata) i članovi njihovih obitelji,
  2.Ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji,
  3.Članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,
  4.Osobe koje su imale radnu obvezu u ratu a na tu dužnost su raspoređeni od nadležnog ureda za obranu i članovi njihovih obitelji.
  Sredstva odobrena Proračunom za 2021. godinu iznose 1.350.000,00 KM i raspodijeliti će se sukladno Programu.
  ODLUKE
  Odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Crvenom križu Županije Posavske u iznosu od 30.000,00 KM, Gospodarskoj komori Županije Posavske u iznosu od 35.000,00 KM i Obrtničkoj komori Županije Posavske u iznosu od 15.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima u iznosu od 140.000,00 KM.
  PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Programa i plana rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2021. godinu. Naglašno je nastavljanje aktivnosti u smjeru davanja besplatnih pravnih aktivnosti na korist građanima, ali i uz značajne uštede proračunskih sredstava zbog angažiranja u svojstvu branitelja po službenoj dužnosti.
  IMENOVANJA I ZAKLJUČCI
  Vlada ŽP je donijela Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru. U Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru, kao predstavnik Županije Posavske imenovan je dr. sc. Marko Nedić, iz Orašja.
  Vlada ŽP je donijela Zaključak o iskazivanju potpore Općini Odžak za izgradnju carinskog terminala neposredno uz granični prijelaz Svilaj.
  Vlada ŽP je prihvatila mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja na Prednacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH, te će biti upućeno u vidu Zaključka Vlade ŽP Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti