Više

  76. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske održala je danas (04.03.) sjednicu uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP, na kojoj je usvojeno Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2020. godinu. Budući je Vlada, prema odredbama Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske obvezna Skupštini Županije Posavske najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o svojem radu, sačinjeno je Izvješće o radu Vlade Županije Posavske na temelju pojedinačnih izvješća ministarstava, te izvješća vladinih ureda i službi za 2020. godinu. -Iako smo radili smo u specifičnoj godini u posebnim i zahtjevnim uvjetima ostvarili smo najveći dio postavljenih zadaća, a vjerujem da ćemo u tekućoj godini biti još efikasniji, zaključio je predsjednik Topić.
  PRORAČUN ŽP U 2020.g.
  Vlada ŽP je usvojila financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu koji se prosljeđuju Skupštini ŽP na razmatranje i usvajanje.
  U 2020. godini ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 43.881.089 KM ili 100,38% ukupnog plana za 2020. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 43.198.982 KM ili 98,82% ukupnog plana za 2020. godinu.
  Usvojeno je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2020. g. planirana u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu, koriste se za nepredviđene namjene, za koje u važećem Proračunu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2020. godini iznosili su 548.000 KM. U proračunskoj 2020. godini na tekuće pričuve utrošeno je 546.291 KM.
  POMOĆ GRADNJI SAMOSTANA NA PLEHANU I OŠ U ODŽAKU
  Na sjednici je usvojena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za nastavak radova na izgradnji Novog samostana na Plehanu.
  Usvojenom odlukom Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske dobilo je suglasnost Vlade za provođenje postupka javne nabave radova zamjena krova na objektu školske dvorane osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 38.600,00 KM bez PDV-a. Na temelju ”Ugovora o financijskoj potpori za provedbu Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini projekta: ”Zamjena krova na objektu školske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku”, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zagreb, i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, osigurana su sufinancijska sredstava za provođenje predmetne javne nabave, pojasnila je resorna ministrica Ana Andrić.
  PROGRAMI RADA
  Usvojen je Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2021. godinu kojeg je obrazložio ravnatelj Luka Jurić. Izdvojen je osobito projekt zapošljavanja učenika sa završenom srednjom stručnom školom poticanjem u iznosu od mjesečnih 550 KM kroz godinu dana.
  Usvojen je Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja kojeg je obrazložio ravnatelj Josip Vidović kao i Programske aktivnosti i mjere planirane za 2021. godinu u Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje kojeg je obrazložila ravnateljica Danica Jozić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti