Više

  77. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (18.03.) u Orašju je održana sjednica Vlade.
  POTPORE GOSPODARSTVU
  Usvojen je Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga koji se temelji na deset programa u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 KM. Usvojen je i Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM. Svrha programa je poticanje ulaganja u osnovna sredstva, financijsko rasterećenje, te poticanje razvoja gospodarskih subjekata i intenziviranje investicija.
  VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE, SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za siječanj u školskoj 2020./2021. godini. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 28.246,55 KM. Radi se o odluci prema kojoj Vlada Županija Posavske za ove namjene sufinancira 50% od potrebnih sredstava za prijevoz učenika.
  JAVNE CESTE
  Usvojen je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2021.godinu. Pored ulaganja u poslove održavanja i sanacije regionalnih cesta, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša vodi i aktivnost sanacije i rekonstrukcije lokalnih cesta u suradnji sa općinama Županije Posavske, koje su dužne projekte evidentirati, sačiniti i pripremiti na način kako bi se postupak javne nabave obavio na vrijeme. U Proračunu Županije Posavske za 2021. godinu, po prvi puta formirana su dva ekonomska koda i to za rekonstrukciju i investicijsko održavanje lokalnih cesta i rekonstrukciju i investicijsko održavanje regionalnih cesta.
  OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA POLICIJE
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba – putničkih automobila. Procijenjena vrijednost iznosi 230.000,00 KM. Razlog za nabavu putničkih automobila je dotrajalost postojećeg voznog parka te nužnost nabave radi neometanog funkcioniranja i obavljanja poslova Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske.
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Prijedloga uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Županije Posavske
  IZVJEŠĆA O RADU
  Županijska Vlada je razmatrala i usvojila tri izvješća o radu županijskih institucija, podržala njihov rad te će proslijediti na daljnje postupanje prema županijskoj skupštini.
  Usvojeno je Izviješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak za 2020. godinu koje je obrazložila pravobraniteljica Anamarija Čolić, Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći Odžak za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020. godine uz obrazloženje ravnateljice Melite Huseinović i Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu uz obrazloženje ravnateljice Mare Dabić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti