Više

  79. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP u Orašju je danas (25.03.) održana sjednica Vlade Županije Posavske.
  ZAKON O KONCESIJAMA
  Utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama pred kojom je skupštinska procedura te upućivanje dokumenta na Javnu raspravu. Analizom Zakona o koncesijama („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/14, 12/17) te prilikom primjene istog, pokazale su se određene manjkavosti, što je rezultiralo potrebom da se pristupi izmjenama i dopunama važećeg Zakona, kao i zbog činjenice usklađivanja sa odlukom Ustavnoga suda BiH kako bi se ispoštovale donesene odluke te pravosudne institucije. Slijedom navedenog, te zbog potrebe korekcije određenih nejasnoća pristupilo se izmjenama i dopunama predmetnog Zakona s ciljem stvaranja efikasnog zakonskog okvira u području koncesija.
  RAZVRSTAVANJE CESTA
  Usvojenim Zaključkom o primanju na znanje Informacije o aktivnostima na razvrstavanju lokalnih cesta u regionalne ceste Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske zaduženo je da pokrene zahtjev za donošenje Odluke o razvrstavanju javnih cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste na području Županije Posavske, kod Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom će odlukom, ukoliko bude prihvaćena na federalnoj razini, oko 25 km lokalnih cesta biti prekategorizirano u regionalne ceste.
  IZVJEŠĆE O RADU
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2020. godinu. Izvješće se prosljeđuje u Skupštinu Županije Posavske na daljnje postupanje.
  RJEŠENJA, RAZNO
  Usvojena su dva rješenja: Rješenje o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na Jedinstvenom računu riznice (izmjena zbog imenovanja novog ministra financija u Vladi ŽP) i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za razdoblje2021.-2024.godina i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za razdoblje 2021.-2024. godina (izmjena rokova).
  ODLUKE
  Vlada ŽP utvrdila je Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava i obveza nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar. Razlog za donošenje predmetne Odluke je nastojanje naše Županije da zbog nedostatnih kadrovskih, tehničkih i financijskih mogućnosti za osnivanje samostalne županijske televizije na način predložen ovom Odlukom, do daljnjeg osigurava medijsku prisutnost kroz odgovarajuće sadržaje s prostora naše Županije.
  Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na ime uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja s uvećanim trajanjem za razdoblje od 01.01.1996. do 31.12.1998. godine kao i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.01.1999.godine do 23.12.2002.godine.
  NERADNI DANI
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. Povodom obilježavanja Uskrsnih blagdana neradnim danima proglašeni su petak 2. travnja 2021. godine (Veliki petak) i ponedjeljak 5. travnja 2021. godine (Uskrsni ponedjeljak).
  Neradni dani se odnose na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti