Više

  8. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (27.04.) održana 8. sjednica Vlade Županije Posavske.

  ZA UČENIKE, STUDENTE, PRIJEVOZ UČENIKA, OPREMANJE, DIGITALIZACIJU
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluke o usvajanju dva programa: Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja.
  Županijska vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Gradu Orašje, Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za ožujak u školskoj 2022./2023. godini (49.953,64 KM).
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Orašje u Orašju za provođenje postupka javne nabave roba CNC stroja za opremanje CNC kabineta. Procijenjena vrijednost predmetne nabave roba iznosi cca 23.100,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške kulturnim manifestacijama i kazališnim predstavama u iznosu od 12.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime dodjele jednokratne pomoći studentima u iznosu od 20.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja provođenja udžbeničke politike, izrade NPP-a i nastavka digitalizacije u iznosu od 60.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama u iznosu od 59.950,00 KM.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja programa stručnih obuka i seminara u iznosu od 30.050,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za dva djelatnika škola.
  ANEKSOM KOLEKTIVNOG UGOVORA POVEĆANE PLAĆE UPOSLENICIMA U ZDRAVSTVU
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o dopunama Pozitivne liste lijekova Županije Posavske.
  Odobreno je proračunsko izdvajanje od 2.000,00 KM za Udrugu „Kuća nade“ Odžak u svrhu financijske potpore za provođenje projekta Banjska rehabilitacija i jačanje funkcionalnosti osoba s poteškoćama u razvoju korištenjem blagodati vode i prirode.
  IZVJEŠĆE O PROCJENI ŠTETA OD SUŠE U ŽP U 2022. G.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na prostoru Županije Posavske u 2022. godini. Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća je obradilo izvješća općina i grada s područja Županije Posavske te sačinilo Izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na prostoru Županije Posavske u 2022. godini. Ukupna šteta nastala na području ŽP iznosi 12.735.603,90 KM (Grad Orašje 7.275.919,00 KM, Općina Domaljevac-Šamac 1.895.660,00 KM i Općina Odžak 3.564.024,90 KM).
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Županijske uprave civilne zaštite kojom se uz ostalo povećava i broj vatrogasaca.
  Usvojena je Odluka o načinu signiranja akata tijela državne službe u Županiji Posavskoj.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave roba pogonskog goriva. Procijenjena vrijednost javne nabave je 48.000,00 KM bez PVD-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu međunarodnih susreta motorista u Orašju u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM.
  NERADNI DAN 1. SVIBANJ
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske kojim je ponedjeljak 1. svibanj 2023. godine proglašen neradnim danom na području Županije Posavske povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti