Više

  82. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (29.04.) u Orašju je održana 82. sjednica Vlade na kojoj su usvojena financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine.
  FINANCIJE
  U razdoblju od 01.01. do 31.03.2021. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 9.150.071 KM ili 20,53% ukupnog plana za 2021. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 8.504.434 KM ili 19,08% ukupnog plana za 2021. godinu. Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2021. godini iznose 348.000 KM. U razdoblju 01.01.-31.03.2021. godine utrošeno je ukupno 46.700 KM ili 13,42%.
  POTPORA ŽUPANIJSKOJ BOLNICI U ORAŠJU
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Županijskoj bolnici Orašje na ime pokrića izdataka za saniranje zdravstvenih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) u iznosu od 100.000,00 KM. Županijska bolnica Orašje se zbog pandemije koronavirusa našla u teškoj financijskoj situaciji koja je prouzrokovala i povećane rashode (nabava lijekova, reagensa, potrošnih materijala i drugih izdataka nastalih na Covid odjelima i Covid ambulanti), zbog čega su izdvojena navedena financijska sredstva.
  ZAKON O MUZEJIMA
  Usvojen je Nacrt zakona o dopuni Zakona o muzejima. U Županiji Posavskoj trenutno je na snazi Zakon o muzejima. Predloženom dopunom stvorit će se pretpostavke za oživotvorenje aktivnosti od interesa za Županiju Posavsku u dijelu koji se odnosi na osnivače muzeja, odnosno djelovanje novoosnovanih muzeja. Dopunom kao u članku 1. Nacrta Zakona osiguravaju se pravne pretpostavke za otklanjanje uočenih nedorečenosti u važećem Zakonu o muzejima, u dijelu koji se odnosi na osnivače muzeja, odnosno suosnivače istih. Interes je Županije da se muzejska građa kojom raspolažu pravne odnosno fizičke osobe kroz uređeno područje muzejske djelatnosti, učini dostupnom javnosti kako u svrhu edukacije tako i u cilju očuvanja povijesnog i kulturnog bogatstva prostora na kojem živimo.
  ZA ŠKOLE, KULTURU, SPOMEN SOBU
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske – Potrošačka jedinica Osnovna škola Orašje u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM u svrhu sufinanciranja nabavke informatičke opreme, kao i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 6.500,00 KM.
  U svrhu financijske pomoći za izgradnju Spomen sobe i parking prostora u Donjem Svilaju odobreno je proračunsko izdvajanje u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
  RAZNO
  Zaključkom Vlade ŽP prihvaćeno je mišljenja na Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će biti upućeno Federalnom ministarstvu trgovine.
  Imenovan je predstavnik Županije Posavske u Savjetodavno tijelo (Marko Vukić, viši stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za razvoj i europske integracije Županije Posavske). Kolegij za europske integracije osnovat će Savjetodavno tijelo, koje će činiti savjetnici za europske integracije čija je uloga pružati političko-stručnu podršku radu Kolegija i ministarskim konferencijama, osiguravati komunikaciju između političke i tehničke razine u sustavu koordinacije, te pripremati prijedloge mogućih rješenja za otklanjanje zastoja koji eventualno nastanu u ispunjavanju obveza BiH u području europskih integracija.
  Prihvaćeno je Izvješće o radu Povjerenstva za prikupljanje podataka i verifikaciju popisa žrtava II. svjetskog rata i poraća sa područja Županije Posavske za 2020. godinu.
  Na kraju zasjedanja Vlada ŽP je imala prezentaciju dokumenta Nacrta strategije razvoja Županije Posavske 2021-2027.g. o kojoj će se tek očitovati.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti