Više

  87. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (17.06.) održana je 87. sjednica Vlade ŽP.
  AMANDMANI NA USTAV ŽUPANIJE POSAVSKE
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog Amandmana XIII-XXXIII na Ustav Županije Posavske te ga upućuje u skupštinsku proceduru. Pristupilo se promjenama 21 amandmana (od 13 do 33), kako bi se uklonili nedostaci postojećeg dokumenta, te uskladili sa donesim presudama i odlukama pravosudnih institucija.
  ZAKON O SPORTU
  Usvojen je Prednacrt zakona o sportu Županije Posavske. Ranije doneseni Zakon o športu sadržava odredbe koje su zastarjele te koje nisu u mogućnosti odgovoriti na promjene nastale razvojem sporta na području Županije Posavske. Kako bi se utjecalo na promjene u  oblasti sporta i  pratili suvremeni trendovi, pristupilo se donošenju novog zakona, koji bi svojim odredbama kvalitetnije regulirala oblast sporta. U općim odredbama Zakona, navode se i novine  koje ranije doneseni Zakon nije sadržavao, a prvenstveno se odnose na uvođenje informacijskog sustava u sport.U završnom dijelu propisane su odredbe kojima se sprječava i suzbija nedolično ponašanje svih sudionika na sportskim natjecanjima te sprječava korištenje nedozvoljenih stimulativnih sredstava i bilo koji oblik diskriminacije.
  SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ŽP
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o usvajanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2022.-2024. godina. Smjernice se sastoje od makroekonomskih pokazatelja Bosne i Hercegovine za razdoblje 2019.-2024. godina,  osnovnih pokazatelja Županije Posavske u 2020. godini, pokazatelja ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske u razdoblju 2022.-2024. godina s naglaskom na procjenu prihoda proračuna, i strategije upravljanja javnim dugom, pojasnio je ministar financija Mijo Stanić.
  ZA DOMOVE ZDRAVLJA
  Donesena je Odluka o odobravanjuizdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj na ime pokrića izdataka za održavanje tekuće likvidnosti u ukupnom iznosu od 380.000,00 KM, kako slijedi: Domu zdravlja Odžak 200.000,00 KM i Domu zdravlja Orašje 180.000,00 KM.
  ODLUKE, ZAKLJUČCI
  Zbog usklađivanja sa važećim propisima Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske.
  Vlada ŽP je usvojila predloženi zaključak resornog Ministarstva zdravstva i socijalne politike o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Plana i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2021. godinu.
  Vlada Županije Posavske je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata u iznosu od 35.000,00 KM.
  GRANTOVI NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Donesena je Odluka o korištenju sredstava“Grantovi nižim razinama vlasti” utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu za sufinanciranje započetih i planiranih projekata od važnosti za razvoj općina i Županije Posavske. Donesena je i odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji „Grantovi nižim razinama vlasti u iznosu od 200.000,00 KM u svrhu tekuće potpore proračunu Općine Odžak za financiranje redovitih aktivnosti.

  Usvojene su dvije odluke kojima se daje suglasnost Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provođenje postupka zajedničke javne nabave roba – materijal za održavanje čistoće zgrade i roba široke potrošnje kao i za provođenje postupka zajedničke javne nabave usluga – održavanje i popravak službenih motornih vozila.
  VOLONTERI
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika subvencije na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija temeljem Javnog poziva za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.
  Donesen je Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Javnog poziva za angažiranje volontera kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijava, utvrđivanje redoslijeda te sačinjavanje liste kandidata za volontiranje.
  POBOLJŠANA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
  Vlada Prijedlog usvojila je zaključak o prihvaćanju Informacije o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj. -Prema trenutnim podacima, a zaključno sa danom 16.06.2021. godine, na području Županije Posavske je testiran 5581 uzorak od čega je koronavirus potvrđen kod 1788 osoba. Za sada su se oporavile 1682 osobe, a iste su uspješno izliječene, dok je 105 osoba nažalost preminulo. Aktivan je 1 slučaj. Prema informaciji Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske u samoizolaciji se nalazi 5 osoba. U Županijskoj bolnici Orašje nema pacijenata na COVID odjelu. Do sada je u bolnici izvršeno 7607 Ag-testova, ambulantno je pregledano 2000 pacijenata, 409 pacijenata je bilo hospitalizirano od čega je samo 1 pacijent upućen na daljnje liječenje van Županije Posavske što pokazuje da su zdravstveni kapaciteti Županije Posavske u mogućnosti odgovoriti i najtežim iskušenjima. Postupak cijepljenja se provodi sukladno Planu cijepljenja protiv COVID-19 za Županiju Posavsku. Do sada je u Županiji Posavskoj prvom dozom cijepljeno 2900 osoba, a 1600 osoba je cijepljeno sa dvije doze cjepiva. S obzirom na primjetno poboljšanje epidemiološkog stanja Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske na 69. sjednici, održanoj dana 16.06.2021. godine, pripremio je nove Zapovijedi za sprječavanje i širenje zaraze koronavirusom na području Županije Posavske, a koje su dostavljene Vladi Županije Posavske na usvajanje, kazao je resorni ministar Damir Živković, predsjednik Kriznog stožera.
  Vlada Županije Posavske donijela je zaključak o usvajanju nove Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti