Više

  89. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (01.07.) održana je sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je utvrđen Nacrt zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske koji se prosljeđuje na razmatranje Skupštini ŽP. Raniji zakon ove oblasti donesen je 1996. i imao je osam izmjena, tako da je bila nužna izrada novog zakona koji se sastoji od devet poglavlja s 89 članaka usklađenih s važećim zakonima.
  STRATEGIJA RAZVOJA ŽUPANIJE POSAVSKE 2021-2027.
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Nacrt strategije razvoja Županije Posavske 2021.-2027. Koordinator izrade dokumenta je Županijski odbor za razvoj. Istaknuta je važnost dokumenta koji se prosljeđuje u skupštinsku proceduru.
  POTPORA BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Akcijskog plana Županije Posavske za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020.-2023. Akcijski plan je strateški usmjeren na unaprjeđenje sustava podrške za borbu protiv trgovine ljudima u Županiji Posavskoj, na prevenciju trgovine ljudima smanjenjem rizika i efikasnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima.
  OSNIVANJE MUZEJA
  Usvojen je Nacrt odluke o davanju ovlaštenja Vladi Županije Posavske za osnivanje muzeja na području Županije Posavske. Tom se Odlukom daje ovlaštenje Vladi Županije Posavske da u skladu s važećim propisima, s Franjevačkim samostanom Tolisa osnuje muzej na području Županije Posavske.
  VODOPRIVREDA, NEPROFITNE ORGANIZACIJE
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu, za Kapitalni grant za vodoprivredu iznose 150.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi neprofitnim organizacijama i udrugama građana u iznosu od 50.000,00 KM. Odlukom se stvaraju pretpostavke za daljnje korake u raspodjeli predmetnih sredstava neprofitnim organizacijama i udrugama građana.

  Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2021. godinu temeljem Ugovora o namjenskom korištenju doniranih sredstava.
  UTOPLJAVANJE UČENIČKIH RADIONICA
  Usvojene su dvije odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2021. godinu temeljem Ugovora „Utopljavanje učeničkih radionica Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku“ u iznosu od 50.000,00 KM i „Utopljavanje OŠ „Stjepan Radić“ Bok – područna škola Matići“ u iznosu od 50.000,00 KM, zaključenih između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Primjer je ovo vrijedan isticanja kada je u pitanju apliciranje prema vanjskim izvorima financiranja, istaknuto je na Vladi.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za svibanj u školskoj 2020./2021. godini u iznosu od 39.307,25 KM.
  SAKRALNI OBJEKTI
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i za manifestaciju religijskog sadržaja u iznosu od 23.000,00 KM kao i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 17.500,00 KM.
  ODLUKA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga tekućeg održavanja tehničke ispravnosti motornih vozila procijenjene vrijednosti od 49.000,00 KM.

  EPIDEMIOLOŠKO STANJE DOBRO, ALI I DALJE OPREZ
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj te zaključak o usvajanju Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske.
  -Prema trenutnim podacima, a zaključno sa danom 30.06.2021. godine, na području Županije Posavske je potvrđen koronavirus kod 1791 osobe. Za sada se oporavilo 1686 osoba, a iste su uspješno izliječene, dok je 105 osoba nažalost preminulo. Trenutno nema aktivnih slučajeva niti osoba koje se nalaze u samoizolaciji. Postupak cijepljenja se provodi sukladno Planu cijepljenja protiv COVID-19 za Županiju Posavsku. Do sada je u Županiji Posavskoj prvom dozom cijepljeno 3389 osoba, a 2023 osobe su cijepljene sa dvije doze cjepiva. S obzirom na stabilno epidemiološko stanje Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske je na 70. sjednici, održanoj dana 30.06.2021. godine, predložio da se trenutne Zapovijedi produže za narednih 14 dana, izjavio je ministar Damir Živković, predsjednik Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti