Više

  9. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (11.05.) održana 9. sjednica Vlade Županije Posavske.
  GRANT ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se koristiti samo u svrhe predviđene odredbom članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a utrošit će se za projekte odabrane putem javnog poziva. Financiranje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta – Mjesne zajednice na prostoru Županije Posavske, prema javnom pozivu – 150.000,00 KM.
  SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime sufinanciranja osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000,00 KM.
  Usvojenom odlukom također je odobreno korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih djelatnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u iznosu od 15.000,00 KM.
  POTPORA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA I ZA ŠKOLSKE PROJEKTE
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške organiziranja i održavanja županijskih natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske u iznosu od 5.000,00 KM.
  Vlada je odobrila i korištenje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške projektima koji doprinose poboljšanju uvjeta rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u iznosu od 10.000,00 KM.
  RJEŠENJE O DAVANJU OVLASTI
  Usvojenim rješenjem dano je ovlaštenje Mandici Jurić, tajniku Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske da do imenovanja ministra unutarnjih poslova u Vladi Županije Posavske, predstavlja i zastupa Ministarstvo. Neophodno je osigurati kontinuirano i neometano funkcioniranje Ministarstva, s obzirom da je Željko Nedić imenovan za ministra prostornog uređenja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je u pojašnjenju.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba pogonskog goriva. Procijenjena vrijednost javne nabave je 70.000,00 KM (bez uračunatog PDV-a).
  POZITIVNO MIŠLJENJE O NACRTU ZAKONA
  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske je zaprimilo akt od Skupštine Županije Posavske kojim se traži mišljenje na Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba s invaliditetom i koji je razmatran na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. S tim u svezi usvojen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore s invaliditetom.
  RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU
  Iz djelokruga rada Vlade u kojima se razmatraju izvješća o radu usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu i Programa rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2023. godinu. Dokumenta je dodatno pojasnio ravnatelj Luka Jurić. Financijski pokazatelji su u znaku povećanja sredstava kroz realiziranje mjera kojim je posao dobila 328 osoba, kazao je ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja Dragutin Živković.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2022. godinu o kojemu je pojašnjenje predočio Vladi ravnatelj Iljo Kopić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti