Više

  9. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada ŽP na današnjoj devetoj sjednici usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM. Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. g. odobreno je izdvajanje sredstava Sveučilištu u Mostaru, u iznosu od 50.000,00 KM.

  CRVENOM KRIŽU I RADIO POSTAJAMA Financijsku pomoć je usmjerena prema Crvenom križu Općine Orašje u iznosu od 10.000,00 KM za nabavku putničkog kombi vozila za potrebe realizacije projekta „Kućna njega“ i „Pomoć u kući“.
  Odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. g. radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske za održivost njihovog funkcioniranja u iznosu od 3.300,00 KM.
  Odobreno je financijsko izdvajanje od 7.000,00 KM iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa u svrhu sufinanciranja troškova grijanja prostora Pastoralnog centra u Odžaku u kojemu se održava nastava Osnovne glazbene škole u Odžaku.

  VRIJEDNOST BODA U ZDRAVSTVU S obzirom na usvojeni Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske i Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske usuglasili su prijedlog vrijednosti boda kojeg je Vlada ŽP prihvatila i iznosi 0,982529 KM. Za realizaciju ove Odluke nisu potrebna nikakva sredstva Proračuna Županije Posavske.
  Zaključkom je dano ovlaštenje ministru gospodarstva i prostornog uređenja Dragutinu Živkoviću da u ime Vlade Županije Posavske zatraži od Županijskog poreznog ureda Orašje popis svih aktivnih gospodarskih društava i obrta Županije Posavske za 2018. godinu.

  IZVJEŠTAJNA I PROGRAMSKA DOKUMENTA Vlada Županije Posavske razmatrala je nekoliko izvještajnih i programskih dokumenata županijskih institucija. Svi su prihvaćeni i bit će proslijeđeni u skupštinsku proceduru. Sugestija je predsjednika Vlade ŽP Đure Topića da sva izvješća budu ranije razmatrana na Vladi.
  Izvješće o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2018. godinu Vladi je prezentirao direktor Luka Jurić. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić naglasio je potrebu pojačanog angažiranja u oblasti usklađivanja školstva sa tržištem rada te dijelu investicija.
  Prihvaćena su izvještajna za prošlu godinu i programska dokumenta za tekuću Županijske uprave za inspekcijske poslove o čemu je pojašnjenje na Vladi prezentirala Mara Dabić. Skrenuta je pozornost Vlade na teme koje se tiču rada ugostiteljskih objekata, stajališta autobusa, kontrole opremljenosti cesta, nomađenja.

  Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2018. godinu kao i programske aktivnosti Zavoda u 2019.g. Pojašnjenje je na Vladi prezentirala ravnateljica Danica Jozić. Resorni ministar Damir Živković naglasio je da je ovo jedina zdravstvena ustanova koja pozitivno posluje, potražuje minimalna sredstva i to ulaže u opremu. Uz ostale teme iz ove oblasti spomenut je problem tretiranja komaraca. Zavod je spreman za tu aktivnost, rečeno je, no općine su mjerodavne za tu oblast, te su i očekivanja da će pravodobno reagirati.
  Prihvaćena su izvještajna i programska dokumenta Županijske uprave Civilne zaštite o čemu uvodničar bio direktor Ilija Jezidžić. Ove godine očekuje se prihvaćanje Zakona o vatrogastvu, kako bi se napravili preduvjeti za formiranje profesionalne vatrogasne postrojbe. Predsjednik Topić dodatno je naglasio problem deminiranja te istaknuo smjernicu „Posavina bez mina“ kojom se treba ići kako bi Posavska Županija bila prva koja će biti očišćena od opasnih ostataka rata.

  Prihvaćen je Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći Odžak za 2019. godinu uz pojašnjenje ravnateljice Melite Huseinović. Vlada je pohvalila rad Zavoda koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći građanima s prebivalištem u Županiji Posavskoj koji nisu u mogućnosti platiti odvjetničke usluge.

  OSTALE TEME Nekoliko je odluka doneseno iz oblasti radnih odnosa. Odobreno je proračunsko izdvajanje sredstava za uplatu doprinosa za staž i za mirovinsko invalidsko osiguranje za tri djelatnika. Dana je suglasnost na Pravilnik o naknadi po osnovu vremena provedenog u pripravnosti za rad namještenika u Općinskome sudu u Orašju i za rad namještenika- viših referenata – daktilografa u Kantonalnom sudu u Odžaku. Odluke su donesene, kazao je resorni ministar Pero Radić, zbog ujednačavanja prakse u svim pravosudnim institucijama i ravnopravnog položaja daktilografa.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti