Više

  92. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (22.07.) održana je sjednica Vlade na kojoj je usvojen Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2022.-2024. godina. Isti se dostavlja Skupštini Županije Posavske kao informacija nakon čega će biti objavljen na ovoj službenoj web stranici Vlade ŽP.
  OKVIRNI PRORAČUN ŽP 2022.-2024.
  Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2022.-2024. godina je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojem se temelji izrada Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu. Temelj za izradu predmetnog Dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja, i prognoze prihoda i rashoda. Ministarstvo financija Županije Posavske je za izradu Dokumenta koristilo revidirane projekcije prihoda od neizravnih poreza i izravnih poreza za 2021. godinu i plan za razdoblje 2022.-2024. godina, odgovarajuće statističke pokazatelje i informacije, i podatke o izvršenjima županijskog i općinskih proračuna za 2020. godinu. Uz navedeno, korištene su i publikacije Direkcije za ekonomska planiranja Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za makroekonomske analize Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku Federacije BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH.
  Analizirajući prijedloge prioriteta proračunskih korisnika Ministarstvo financija Županije Posavske utvrdilo je gornje granice rashoda iz proračunskih sredstava za svaki razdjel kao osnovu za izradu Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu. Projekcija ukupnog okvira rashoda koji će se u 2022. godinu financirati iz proračunskih prihoda Proračuna Županije Posavske iznosi 41.218.510 KM, navodi se u obrazloženju dokumenta kojeg je predložilo Ministarstvo financija.
  -Ovo je dobra početna osnova za pripremu nacrta proračuna za 2022.g. uz očekivanja pozitivnih financijskih trendova, kazao je predsjednik Vlade Topić.
  SREDSTVA NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2021. g. na poziciji „Grantovi nižim razinama vlasti“ u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM (za mjesne zajednice Vidovice i Kopanice).
  PRIJEM VOLONTERA
  Usvojena je Odluka o izboru i rasporedu pet volontera kojom se vrši se izbor i raspored volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske, osnovnim i srednjim školama u Županiji Posavskoj te u Općinskom sudu u Orašju i Kantonalnom sudu u Odžaku. Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta novog Javnog poziva za angažiranje volontera te donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijava utvrđivanje redoslijeda te sačinjavanje liste kandidata za volontere.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti