Više

  94. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (25.08.2021. g.) je održana 94. sjednica Vlade ŽP. Nakon sjednice teme sa zasjedanja na press konferenciji prezentirali su predsjednik Topić i ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković.
  GRANT ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu u iznosu od 50.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 KM.
  GRANT ZA VODOPRIVREDU
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu u iznosu od 200.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za sport.
  NABAVKA UDŽBENIKA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima u iznosu od 150.000,00 KM. Vlada Županije Posavske planira u školskoj 2021/2022. godini sufinancirati nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola od 1. do 9. razreda s iznosom od 100,00 KM po učeniku, a prema popisima koje dostavi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Vladi Županije Posavske u iznosu od 5.000,00 KM za Sveučilište u Mostaru u svrhu financijske potpore za organizaciju Znanstveno-stručnog skupa.
  BRANITELJI
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju izmjene Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata i Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
  RASPORED VOLONTERA
  Vlada je donijela Odluku o izboru i rasporedu volontera u osnovnim školama u Županije Posavske te u Općinskom sudu u Orašju.
  KULTURNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti Udruzi filmski festival – Ivo Gregurević u iznosu od 5.000,00 KM za organiziranje kulturne manifestacije 26. Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević u Orašju.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u iznosu od 5.000,00 KM za Centar za kulturu Odžak u svrhu financijske pomoći za organizaciju manifestacije „Posavsko kolo 2021“.
  UDRUGAMA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
  Usvojene su odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Udruzi osoba s posebnim potrebama Put u život Orašje, Udruzi osoba s poteškoćama u razvoju Kuća nade Odžak i Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac. Na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su utvrđeni u Programu utroška sredstava, Ministarstvo je izvršilo bodovanje udruga za djecu s posebnim potrebama (Put u život Orašje 39.985,00 KM, Kuća nade Odžak 41.260, KM, Angelus Domaljevac 13.755,00 KM).
  FINANCIJE
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 19.858.144 KM ili 44,44% ukupnog plana za 2021. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 19.484.281 KM ili 43,61% ukupnog plana za 2021. godinu. Razlika između ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja i izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju iznosi 373.863 KM. U odnosu na plan za izvještajno razdoblje izvršenje prihoda, primitaka i financiranja je manje za 2.483.529 KM ili manje za 11,12%, dok je izvršenje rashoda i izdataka manje za 2.855.362 KM ili manje za 12,78%. Promatrano u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, došlo je do povećanja prihoda, primitaka i financiranja za 1.247.079 KM ili za 6,70%, dok su izvršeni rashodi i izdaci veći za 956.431 KM odnosno za 5,16%.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2021. godini iznose 348.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.06.2021. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 164.691 KM, što iznosi 47,33% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene. S pozicije Tekuća pričuva Vlade u izvještajnom razdoblju utrošeno je 139.891 KM ili 46,63% planiranih sredstava, s pozicije Tekuća pričuva predsjednika Vlade 10.800 KM ili 45,00%, s pozicije Tekuća pričuva zamjenika predsjednika Vlade 8.100 KM ili 67,50%, dok je s pozicije Tekuća pričuva ministra financija u izvještajnom razdoblju potrošeno 5.900 KM ili 49,17% planiranog.
  EPIDEMIOLOŠKO STANJE
  Usvojen Zaključak o prihvaćanju Informacije o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj. Prema trenutnim podacima, a zaključno s danom 23.08.2021. godine, na području Županije Posavske je potvrđen koronavirus kod 1901 osobe. Za sada se oporavilo 1719 osoba, a iste su uspješno izliječene, dok je 106 osoba nažalost preminulo. Trenutno je aktivno 76 slučajeva. Prema informaciji Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske 80 osoba se nalazi u samoizolaciji. Postupak cijepljenja se provodi sukladno Planu cijepljenja protiv COVID-19 za Županiju Posavsku. Do sada je u Županiji Posavskoj cijepljeno 5048 osoba od kojih su 463 (evidentirane) osobe cijepljene izvan Županije Posavske dok je od 4585 cijepljenih osoba na području Županije Posavske 3451 osoba cijepljena sa obje doze, rekao je ministar i predsjednik Kriznog stožera zdravstva i socijalne politike Damir Živković.
  Vlada je usvojila Zaključak o usvajanju Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti