Više

  95. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (02.09.) u Orašju je održana sjednica Vlade ŽP na kojoj je usvojena Odluka o modelima organizacije nastave za školsku 2021./2022. godinu s higijensko-epidemiološkim mjerama.
  NASTAVA POČINJE 06.09. MODELOM NEPOSREDNE NASTAVE
  S obzirom na situaciju, koja je nastala zbog proglašene pandemije korona virusa SARS-COV-2(COVID-19) i obveze stanovništva na poštivanje svih epidemioloških mjera, koje odredi Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije, neophodno je bilo izraditi Modele organizacije nastave i za školsku 2021./2022. godinu, kako bi škole mogle na pravi način odgovoriti na pojavu širenja epidemije u našoj sredini. Jedan od primarnih zadataka svakog obrazovnog sustava jeste osigurati zagarantirano pravo svakog djeteta pristupu obrazovanju te su prije početka nove školske godine izrađeni Modeli organizacije nastave za školsku 2021./2022. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama. Pri izradi Prijedloga modela organizacije nastave u Županiji Posavskoj za školsku 2021./2022. godinu uzeti su u obzir zaključci svih relevantnih kriznih stožera te preporuke i smjernice: Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske.
  Škola započinje sa nastavom 06. rujna (ponedjeljak). Vlada ŽP je usvojila prijedlog prvog modela nastave u obliku neposredne organizacije nastave (drugi je model kombinirani, a treći online nastava).
  MININISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA
  Usvojena je i Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime sufinanciranja programa stručnih obuka i seminara u iznosu od 11.850,00 KM.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i realizacije izdavačke djelatnosti religijskog sadržaja u iznosu od 9.000,00 KM (Župa blaženog Alojzija Stepinca Orašje, Župa Gospe od Anđela Gornja Tramošnica i Franjevački samostan Tolisa).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Sveučilištu u Mostaru. Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM.
  Donesen je Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora s JU Zavod za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg o izradi prijedloga nastavnih planova i programa.
  ZA DJEČJE VRTIĆE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu dječjim vrtićima u tri posavske općine u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za nabavku opreme vrtićima i sufinanciranje tekućeg poslovanja.
  SUBVENCIONIRANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Rang liste 55 korisnika subvencija po javnom pozivu za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.
  Vlada Županije Posavske je sa dvije odluke odobrila ukupno 82.500,00 KM za realizaciju obaveza za prvu godinu subvencije.
  SANACIJA CESTA
  Vlada ŽP je dala suglasnost Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša ŽP za provođenje postupka javne nabave – radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Županiji Posavskoj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 275.000,00 KM bez PDV-a.
  MUP i MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
  Dana je suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga usluge kolektivnog osiguranja policijskih službenika od posljedica nesretnog slučaja nezgode. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.000,00 KM.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Županijskog pravobraniteljstva Županije Posavske.
  RJEŠENJA
  Vlada Županije Posavske je usvojila četiri rješenja:
  -Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Sindikatom policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske,
  -Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem Javnog poziva za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2021. godine,
  -Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na pozicijama Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: regresiranje kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing te sufinanciranje troškova za izvršenu nabavku osnovnih sredstava,
  -Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: podršku novoosnovanim obrtima, podršku novoosnovanim poduzećima i sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti