Više

  97. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske održana je sjednica Vlade na kojoj je Vlada utvrdila utvrdila Zakon o unutarnjim poslovima Županije Posavske.

  Na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je u javnu raspravu nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske te provelo ostale zakonom predviđene procedure, kazao je u pojašnjenju ministar Željko Nedić. Nakon Usvajanja Vlade ŽP dokument se upućuje na razmatranje Skupštini ŽP.
  PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE OD SUŠE NA PODRUČJU ŽP
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske.
  -Na području Županije Posavske od mjeseca lipnja započelo je sušno razdoblje bez dovoljnih količina padalina. Prirodnom nesrećom- sušom zahvaćene su gotovo sve poljoprivredne površine na prostoru Županije Posavske kao i pčelarstvo. Zbog prirodne nesreće – suše prouzročene dugotrajnim sušnim razdobljem bez dovoljnih količina padalina za normalan rast, razvoj i dozrijevanje poljoprivrednih kultura, došlo je do umanjenja prinosa i kvalitete ratarskih (izuzev ozimih), voćarskih i povrtlarskih kultura te smanjenja prinosa meda, naglasio je u pojašnjenju ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić.

  Vlada Županije Posavske također je usvojila Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti Županije Posavske od prirodnih i drugih nesreća. Županijska uprava civilne zaštite je u suradnji sa županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave izradila Procjenu ugroženosti Županije Posavske od prirodnih i drugih nesreća. Nacrt Procjene ugroženosti Županije Posavske od prirodnih i drugih nesreća razmatrao je Županijski stožer civilne zaštite na sjednici održanoj 14.09.2021.godine, te je o predloženom dokumentu dao pozitivno mišljenje.

  Na zasjedanju je usvojeno Rješenje o imenovanju županijskog Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.
  PRORAČUNSKO IZDVAJANJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj. Iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu odobrava se izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj, Županijskoj bolnici Orašje za pokriće izdataka za održavanje tekuće likvidnosti i Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad, u ukupnom iznosu od 136.500,00 KM (Županijskoj bolnici Orašju 50.000,00 KM i Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske 86.500,00 KM).
  EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju Informacije o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj. Predsjednik Kriznog stožera i ministar Damir Živković obrazložio je da je prema trenutnim podacima, a zaključno s danom 19.09.2021. godine, na području Županije Posavske je potvrđen koronavirus kod 2089 osoba. Za sada se oporavilo 1943 osobe, a iste su uspješno izliječene, dok je 109 osoba nažalost preminulo. Trenutno je aktivno 37 slučajeva. Prema informaciji Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske 40 osoba se nalazi u samoizolaciji. Na COVID-odjelu Županijske bolnice Orašje je trenutno hospitalizirano 5 osoba.

  Postupak cijepljenja se provodi sukladno Planu cijepljenja protiv COVID-19 za Županiju Posavsku. Do sada je u Županiji Posavskoj cijepljeno 6054 osobe od kojih je 4028 osoba cijepljeno sa obje doze.

  Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske je na 77. sjednici, održanoj dana 20.09.2021. godine, predložio da se trenutne Zapovijedi produže za narednih 14 dana, što je Vlada Županije Posavske na današnjem zasjedanju i usvojila.

  Usvojen je Zaključak o zaduživanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske da osigura izdavanje potvrda o cijepljenju sa QR kodom.
  ŽUPANIJSKI ODBOR ZA RAZVOJ
  Usvojenao je Rješenje o imenovanju Županijskog Odbora za razvoj. Vlada županije Posavske potpisala je sa UNDP-om sporazum o suradnji u sklopu kojeg je izrada Strategije razvoja Županije Posavske. U sklopu tog sporazuma je i Županijski odbor za razvoj, tijelo koje je ispred Županije Posavske zaduženo da sudjeluje u procesu izrade Strategije razvoja Županije Posavske.
  Usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na komentare dostavljene na Nacrt izvješća o financijskoj reviziji Županije Posavske za 2020. godinu kao i još nekoliko zaključaka iz nadležnosti rada Vlade Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti