Više

  Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

  Najčitanije

  Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje zbog obilnih oborina koje s očekuju do 16. svibnja. Zbog intenzivnijih padalina koje se očekuju u tom vremenu na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, dnevna su i obraćanja javnosti Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

  -Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane. Maksimalne vrijednosti vodostaja bi trebale biti dostignute u jutarnjim satima 14.05.2019. godine. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definirana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani. Za navedena područja sugeriramo povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite. Na slivu rijeke Bosne očekuje se manji intenzitet padavina u odnosu na sliv rijeka Une i Sane. Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) nisu prognozirane značajne količine padavina. Zbog činjenice da će se oticanje sa svih vodotoka sa vodnog područja vršiti prema rijeci Savi, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovite odbrane od poplava, izvijestili su u posljednjoj informaciji iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u Informaciji o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti