Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022

Najčitanije

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF).
Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01.12. do 15.12.2022. godine. Anketom Godišnje istraživanje farmi 2022. prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).
Podaci dobijeni u ovoj anketi uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.
Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršit će akreditirani anketari.
Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama čl. 36-42. Zakona o statistici Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe, izvijestili su iz Federalnog zavoda za statistiku.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti