Više

  Anketa Godišnje istraživanje farmi 2023

  Najčitanije

  Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2023. (GIF).
  Anketa Godišnje istraživanje farmi 2023 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01.12. do 15.12.2023. godine. Anketom Godišnje istraživanje farmi 2023. prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).
  Podaci dobijeni u ovoj anketi uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.
  Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršit će akreditirani anketari.
  Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama čl. 36-42. Zakona o statistici Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe.
  Unaprijed se zahvaljujemo za vašu saradnju i razumijevanje, izvijestili su iz Federalnog zavoda za statistiku.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti