Više

  Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava

  Najčitanije

  U Orašju je danas (10.09.) održana press konferencija na kojoj su Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i lider ACCOUNT Sektorske grupe u oblasti zapošljavanja predstavili rezultate Analize zakonodavnog okvira u Županiji Posavskoj, sa naglaskom na postojanje pravne regulative koja bi utvrđivala način provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama u ŽP. Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u sedam županija u BiH, a rezultati za Županiju Posavsku pokazuju da Uredba o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Posavskoj nije otklonila moguće uzroke korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu.

  -Nužno je učiniti proces zapošljavanja transparentnijim, te da se diskrecione ovlasti rukovoditelja organa ukinu, čime bi se prevenirala korupcija i osigurao jednak tretman svim kandidatima prilikom zapošljavanja. Također je veliki nedostatak što ne postoji pravo na žalbu kandidata koji nisu izabrani, kako bi na taj način zaštitili svoja prava, izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine. Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Županije Posavske Berislav Živković je istaknuo da je zadaća svih detektirati elemente korupcije i usklađivanje s dokumentima usvojenim u obliku Strategije borbe protiv korupcije. –Kroz izmjene i dopune i nove akte potrebno je donijeti nove kriterije u načinu zapošljavanja. Mapa našeg djelovanja je Strategija Vlade ŽP za borbu protiv korupcije, usvojena prije dvije godine i mi se držimo tog dokumenta, naglasio je Živković.

  Helsinški odbor za ljudska prava na predstojećoj konferenciji predstavit će Model Pravilnika o provođenju usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u organima uprave, te zagovara njegovo usvajanje u narednom periodu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti