Više

  BITNE ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA BIH KOJE ŽELIMO ISTAKNUTI I UPOZORITI NA POSLJEDICE NE POŠTIVANJA NOVIH ODREDBI OBZIROM DA JE ZAKON U PRIMJENI OD DANAS 15.02.2017 GODINE

  Najčitanije

   

  -Međusobnu prednost prolaza sudionika u prometu,koji na raskrižju svjetlosnim prometnim znakovima istodobno dobivaju pravo prolaza ,regulira se prometnim pravilima.

  -Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon odnosno druge uređaje za komuniciranje ako nema odnosno ne koristi opremu koja omogućuje komuniciranje bez angažiranja ruku za vrijeme vožnje. Vozač ne smije koristiti audio-odnosno video uređaje  na način da ne čuje zvučne signale drugih sudionika u prometu,niti poduzimati druge radnje koje ometaju njegovu pozornost pri upravljanju vozilom.

  -Prilikom reguliranja prometa na raskrižju  s kružnim tokom ,potrebno je regulirati promet tako da vozila u kružnom toku imaju prednost prolaska.

  -Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka  ili dnevna svjetla.

  -Vozač bicikla ,mopeda,lakog motocikla i motocikla mora upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici  u prometu a naročito ne smije:

  -imati na oba uha slušalice za audio uređaj

  -koristiti mobilni telefon

  -Vozač bicikla u razdoblju od prvog sumraka do potpunog svanuća ,kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti  mora koristiti svjetloodbojni prsluk ili odgovarajuću reflektirajuću opremu koj a osigurava  primjerenu uočljivost vozača ili bicikla.

  -Vozač bicikla,mopeda,lakog motocikla ,motocikla,tricikla,lakog četverocikla ili četverocikla ne smije prevoziti osobu koja je pod uticajem alkohola odnosno psihoaktivnih tvari ili iz drugih razloga  nije sposobna upravljati svojim postupcima.

  -Za vrijeme kretanja kolnikom pješak ne smije koristiti mobilni telefon niti imati slušalice na oba uha.

  -Pri projektiranju nove ili reprogramiranju postojeće svjetlosne prometne signalizacije obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo ,kao najavu prestanka slobodnog prolaza.

  -Pri projektiranju nove ili reprogramiranju postojeće svjetlosne prometne signalizacije obvezno  treba ugraditi  dodatni signal u obliku strelice u slučaju zaštićene zelene faze ,za vozila koja skreću.

  -Ako je zdravstvena ustanova primila osobu na liječenje koja zbog zdravstvenog stanja nije sposobna samostalno upravljati  motornim vozilom a otpušta se iz zdravstvene ustanove na kućno liječenje,dužna je o tome odmah obavijestiti tijelo nadležno za unutarnje poslove radi provjere važenja vozačke dozvole.

  -Nadležno tijelo koje vodi vozače u evidenciji dužno je u roku od 3 dana pozvati vozača koji prema informaciji zdravstvene ustanove zbog svog stanja nije sposoban sigurno  upravljati vozilom i privremeno oduzeti vozačku  dozvolu  te ga uputiti  na izvanredan liječnički pregled ako on nije suglasan s privremenim oduzimanjem vozačke dozvole.

  -Osobi koja prvi puta stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije“B“,izuzev vozača kojima je to osnovno zanimanje  za vrijeme obavljanja djelatnosti,a koja tijekom dvije godine od dana sticanja prava upravljanja motornim vozilima kategorije“B“ sakupi 4 kaznena boda ,nadležno tijelo  za izdavanje vozačke dozvole oduzeti će vozačku dozvolu i poništiti je ,čime ona gubi pravo upravljanja motornim vozilom.

  -Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini  ili državljanin Bosne i Hercegovine koji  prebiva u inozemstvu  za vrijeme privremenog boravka u Bosni Hercegovini  može upravljati vozilom  na teritoriju BiH na temelju  važeće inozemne vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole,izdane sukladno odredbama Bečke konvencije o cestovnom prometu ,koju je izdalo nadležno tijelo strane države.

  -Motorna i priključna vozila državljana BiH koji se vrate iz inozemstva, da u njoj stalno ostanu  mogu sudjelovati u prometu  u BiH  ako su registrirana  u BiH, iznimno  ova vozila mogu sudjelovati  u prometu iako su registrirana  u inozemstvu  a najdulje 3 mjeseca od dana ulaska na teritorij BiH. Rok   za vozila koja su vlasništvo  stranaca kojima je izdano odobrenje  za privremeni boravak dulji od 6 mjeseci  ili za stalni boravak počinje teći nakon dobivanja ovog statusa.

  -Novoproizvedena motorna  i priključna vozila,nakon obveznog identificiranja vozila prije prve registracije,vlasnici  su dužni podvrgnuti  redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila,te tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila.

  -Vozila stara 4 i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu  tijekom  svakog 12.mjeseca  od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.

  -Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu  i isključiti iz prometa  vozača  kojeg zatekne da upravlja  vozilom  ako očigledno nije sposoban sigurno upravljati  vozilom,  a vozača  kod kojeg se utvrdi  količina alkohola u krvi iznad 1,5g/kg ili koji odbije testiranje a pokazuje znake poremećenosti  izazvana djelovanjem alkohola zadržati do istrežnjenja a najdulje 12 sati.

  KAZNENE ODREDBE

  Novčanom kaznom  u iznosu od 400-1000KM kaznit će se za prekršaj

  1.Vozač  koji na suvozačevom sjedalu  prevozi dijete mlađe od 12 godina.

  2.Vozač koji upravlja ili počne upravljati  vozilom  u prometu  na putu ili instruktor  vožnje dok osposobljava  kandidata  za vozača motornog vozila u praktičnom upravljanju vozilom ,kod  kojeg se utvrdi  količina alkohola  preko 1,5 g/kg.

  3.Vozač koji  se vozilom na putu u naselju kreće brzinom  koja je više od  30Km/h veća od dozvoljene brzine.

  4.Ako osoba  koja je sudjelovala  u prometnoj nezgodi postupi  protivno odredbama  članka 154 stavak 1 koji definiranje ponašanje sudionika u prometnim nezgodama.

  5.Vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom

  6.Vozač koji sudjeluje u prometu vozilom  koje je neregistrirano   ili čija je potvrda o registraciji istekla više od 30 dana

  7.Vozač koji na vozilu koristi  reg.pločice koje nisu izdane za to vozilo.

  8.Vozač  ili instruktor  vožnje koji odbija obaviti ispitivanje pomoću  odgovarajućih sredstava  i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja  im li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti  izazvane  djelovanjem alkohola ,odnosno je li pod djelovanjem opojnih  droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju koristiti  prije i za vrijeme vožnje .

  9.Vozač koji upravlja vozilom pod zabranom

  Novčanom kaznom od 100-300KM kaznit će se za prekršaj

  1.Vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon ili drugi uređaj  protivno odredbama članka 33

  2.Vozač koji u prometu  na cesti koristi uređaj  koji može ometati  rad  radara i slične opreme

  3.Vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom

  4.Vozač koji se vozilom na cesti  kreće brzinom  koja je sa više od 20km/h do 30km/h  veća  od dozvoljene brzine.

  5.Vozač koji upravlja ili počne upravljati kao i vozač instruktor  vožnje dok osposobljava kandidata  u praktičnom upravljanju vozilom  kod koga se utvrdi količina alkohola  preko 0.8 g/kg do 1.5 g/kg.

  6.Vozač  koji nema kod sebe važeću potvrdu o registraciji  za vozilo  kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe  a pritom stiker naljepnica  ne dokazuje  da je vozilo registrirano

  7.Vozač  koji upravlja motornim i priključnim vozilom  ukoliko stiker naljepnica  nije postavljena  na propisan načlin ili nije čitljiva.

  8.Vozač  motornog i priključnog vozila  registriranog u stranoj zemlji  ako nema  međunarodnu ispravu o osiguranju  koja važi za BiH i ne pokaže je na zahtjev OSO.

  Novčanom kaznom  u iznosu  od 50-250KM kaznit će se za prekršaj:

  1.Vozač koji  prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe .

  2.Vozač koji upravlja ili počne upravljati  vozilom  u prometu  ili instruktor  vožnje dok osposobljava kandidata  za vozača  u praktičnom upravljanju  vozilom  ,kod koga se utvrdi  da količina alkohola  u krvi  prelazi  količinu  od  0,3g/kg do 0,8g/kg.

  Novčanom kaznom  u iznosu od 50KM kaznit će se za prekršaj

  1. vozač koji se vozilom na cesti  kreće brzinom koja je za više od 10km do 20km/h veća od dopuštene  brzine

  2.Vozač mopeda ,lakog motocikla,motocikla,tricikla,lakog četverocikla ili četverocikla kao i osobe koje se prevoze tim vozilima  koje za vrijeme  vožnje ne nose na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.

  3.Vozač bicikla  koji u razdoblju  od prvog sumraka do svanuća  kao i u slučaju smanjene vidljivosti  ne koristi  svjetloodbojni prsluk ili odgovarajuću retroreflektirajuću opremu ka osigurava uočljivost vozača bicikla ili  bicikla.

  4.Vozača bicikla ,mopeda ,lakog motocikla  ,motocikla ,tricikla četverocikla koji prevozi   osobu  koja je pod uticajem alkohola  ili narkotika.

  5.Vozač bicikla stariji od 18 godina koji na javnoj cesti biciklom  prevozi dijete mlađe od 8 godina ako na biciklu  nije ugrađeno  posebno sjedalo  prilagođeno uzrastu  djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi ne nosi zakopčanu zaštitnu kacigu.

  Novčanom kaznom od 40KM kaznit će se za prekršaj:

  1.Vozač koji u automobilu na prednjem sjedalu  prevozi osobu  koja je očito pod uticajem alkohola ili narkotika.

  2.Vozač lakog motocikla,motocikla, tricikla lakog četverocikla,četverocikla i mopeda  i osobe koje se prevoze  tim vozilom  ako u prometu na cesti  ne nose zakopčanu zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje a u razdoblju  od prvog sumraka  do potpunog svanuća  kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti , vozač bicikla  ne nosi  i svjetloodbojni prsluk ili odgovarajuću opremu koja osigurava primjerenu uočljivost vozača bicikla i bicikla.

  3.Pješak koji za vrijeme kretanja  kolnikom koristi mobilni telefon ili ima slušalice na ušima

  Novčanom kaznom  u iznosu od 30KM kaznit će se  vozač koji kod sebe nema policu obaveznog osiguranja ili je ne pokaže na zahtjev  OSO.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti