Više

  Deset godina rada Zavoda za pružanje pravne pomoći Županije Posavske

  Najčitanije

  Zavod za pružanje pravne pomoći Županije Posavke danas je svečanom sjednicom obilježio u Odžaku deset godina uspješnog rada. Sjednici organiziranoj u skladu sa epidemiološkim mjerama bili su uz ostale nazočni predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić, resorni ministar Pero Radić, ministri u Vladi ŽP Nada Ćulap, Ana Andrić i Anes Osmanović, te ravnateljica Zavoda Melita Huseinović.
  Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći djeluje na području sve tri općine gdje postoje i uredi. Kroz svoj rad ostvario je značajnu pomoć građanima ŽP kao i značajne proračunske uštede.
  -U ovoj jubilarnoj godini dobili smo o novi zakonski okvir kojim je uređena još kvalitetnije ta oblast. Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruju prije svega žrtve nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola, zatim korisnici stalne novčane pomoći koje ostvaruju pravo prema našim županijskim propisima, osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljele osobe, što je inače novina u novom zakonu, zatim korisnici najniže mirovine, dakle socijalo ugrožene kategorije, nezaposlene osobe i ratni vojni invalidi, branitelji Domovinskog rata. Novina je u novom zakonskom okviru proširenje kruga korisnika besplatne pravne pomoći i na tražitelja azila, ali isto tako i na djecu u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Besplatna pravna pomoć ostvaruje se i kao pravo na opće informacije o pravima, obvezama, na pravne savjete. Također, na pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka, zatim zastupanje pred tijelima uprave i drugima tijelima, institucijama. Zastupanje pred sudovima, zatim pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora, ali isto tako i sačinjavanje podnesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava. Dakle, Zavod brine o jednakosti svih građana pred sudom da mogu konzumirati ono jedno od temeljnih ljudskih prava, a to je jedan efikasan i djelotvoran pristup pravdi, pojasnio je ministar Pero Radić.

  Ministar Radić ističe kako su u ovoj oblasti na sustavan način uredili cijeli upravni postupak tako da imaju bolji nadzor i riješen cijeli postupak koji jamči da svakome onome kome je potrebna pravna pomoć na kvalitetan i transparentan način i dođe do nje. -Novo zakonsko rješenje sačinjeno je na osnovu iskustva koje su i djelatnici kroz rad u ovih 10 godina stekli, uvidjeli neke manjkavosti, i poradili na novim rješenjima koji će doprinijeti što efikasnijem i djelotvornijem pružanju pravnih usluga, zaključuje ministar Radić.


  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti