Više

  Dodatna potpora gimnazijalcima Županije Posavske na platformi Sveučilišta u Mostaru

  Najčitanije

  Od 24. ožujka 2020. godine, dodatna potpora nastavi na daljinu učenicima i učiteljima osnovnih škola na području Županije Posavske, osigurana je na portalu digitalne platforme Sveučilišta u Mostaru: https://skole.sum.ba/sumtv i na programu RTV Herceg Bosne. Na istom portalu i programu, od jučer 1. travnja, počelo je emitiranje programa i za učenike koji pohađaju gimnazijski program obrazovanja.
  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta izradilo je preporuke za izvođenje nastave na daljinu u kojima je naznačeno da učitelji i nastavnici u Županiji Posavskoj kreiraju svoj digitalni materijal uz uporabu postojećih resursa uz aktivno korištenje digitalne platforme Sveučilišta u Mostaru.
  Učitelji i nastavnici, uz tehničku potporu i koordinaciju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, aktivno su se uključili i u kreiranje nastavnih jedinica i ostalih nastavnih materijala, koji se prikazuju na digitalnoj platformi Sveučilišta u Mostaru i na programu RTV Herceg Bosne. U dogovoru s ostalim županijama u kojima se nastavni plan i program izvodi na hrvatskome jeziku, Županija Posavska je preuzela dio obveze kreiranja materijala za učenike 3. i 6. razreda osnovnih škola i učenike 3. razreda gimnazija.
  Vrijedni prosvjetni djelatnici Županije Posavske, osim što su u vrlom kratkom vremenu uspostavili elektroničku komunukaciju s učenicima i njihovim roditeljima, a jedan dio prosvjetnih djelatnika i u kreiranje virtualnih učionica za izvođenje nastave na daljinu i u izradu obrazovnih materijala za SUM TV, uključili su se i u izradu zaštitnih plastičnih vizira kao pomoć medicinskom osoblju naše Županije. U Osnovnoj školi Braće Radića u Domaljevcu i u Srednjoj strukovnoj školi u Orašju zaštitni viziri izrađuju se 3 D tehnologijom za potrebe Domova zdravlja i Županijske bolnice, stoji u priopćenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti