DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2019.GODINU

Najčitanije

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) Ministarstvo financija Županije Posavske obavještava sve proračunske korisnike da su dužni preuzeti Instrukciju za podnošenje zahtjeva za Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu, tablice zahtjeva i pomoćne obrasce, te iste sukladno Instrukciji popuniti i dostaviti Ministarstvu financija, Sektoru za proračun najkasnije do 29.10.2019. godine.

Instrukciju, tablice, pomoćne obrasce i neslužbenu verziju Izvršenja Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2019. godine možete skinuti sa donjih linkova.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti