Više

  Edukacija na temu „Izrada i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH“

  Najčitanije

  U Skupštini Županije Posavske jučer (26.06.) održan je edukativni seminar sa predstavnicima institucija javnoga sektora na temu „Izrada i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH“. Predavači su bili članovi Agencije za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sarajevo. Skup je otvorio Berislav Živković, predsjednik Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj, a potom su prigodne riječi uz uspješan rad skupa te o značaju teme govorili Slobodan Golubović ispred Mreže ACCOUNT i Ilma Vranac, stručna savjetnica u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Benjamin Isović ispred Mreže ACCOUNT je potom tijekom jedno i pol satne prezentacije govorio o dokumentu izrade Plana integriteta, cilju, fazama i osnovnim elementima Plana integriteta.

  U izjavi za medije Živković je uz ostalo naglasio : -Ovaj je seminar održan na temu izrade Planova integriteta za borbu protiv korupcije na području Županije Posavske kao dio strategijskih dokumenata koje je usvojila Vlada Županije Posavske u okviru Strategije borbe protiv korupcije za razdoblje 2016.-2019. godina, i na temelju Akcijskog plana koji je dokument za provedbu te strategije za navedeno razdoblje. Jedna od obveza koje proizlaze iz tih dokumenata svakako je izrada Planova integriteta u svim institucijama javnog sektora. Kontakt osobe koje su došle iz institucija javnog sektora iz Županije Posavske upoznale su se sa načinom i uvjetima, odnosno samom metodologijom izrade takvih dokumenata, njihovim obuhvatom, sadržaj koji oni moraju imati, načinima izrade . Uz predstavnike Mreže ACCOUNT na skupu su bile kolege iz Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj, dakle nas sedam iz institucija javnog sektora Županije Posavske imenovani kao tijelo koje je zaduženo za realizaciju navedenih dokumenata što je usvojila Vlada. Naša je zadaća da se bavimo pitanjima borbe protiv korupcije u smislu širenja svijesti o štetnosti korupcije, osvješćivanju građana, ukazivanju na rizična ponašanja koja dovode do ovakvih štetnih pojava, dakle da se u mandatnom razdoblju od četiri godine konkretnije bavimo sa tom problematikom.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti