Više

  Edukacija „Nasilje u obitelji“

  Najčitanije

  Centar za socijalni rad Orašje je održao, 25.01.2021. godine u dvorani hotela Navis, edukaciju na temu „Nasilje u obitelji“. Edukacija je održana za profesionalce s područja Županije Posavske  u okviru projekta „Jačanje rada županijskog koordinacijskog tijela kroz izradu i implementaciju programa mjera na području Županije Posavske“ koji se realizira kroz projekt „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, na osnovu sporazuma Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku USAID-a“. Projekt je usmjeren na promociju obveza županijskih organa u cilju preventivnog djelovanja, sprečavanja svih oblika nasilja u obitelji i zaštite žrtava nasilja na području Županije Posavske.

  Cilj edukacije profesionalaca s područja Županije Posavske na temu: „Nasilja u obitelji“ je bila promocija Protokola o postupanju u slučaju  nasilja u obitelji za područje Županije Posavske, gdje su profesionalci imali priliku da se pobliže upoznaju o multisektorskoj suradnji, načinu rada, obvezama i aktivnosti svih sektora, a posebno centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih ustanova. Također, cilj edukacije je uspostavljanje dobre multisektorske suradnje u cilju sprečavanja svih oblika nasilja u obitelji i zaštite žrtve nasilja, kao i obvezu ozbiljnijem pristupu problematici nasilja u obitelji.

  Polaznici edukacije su bili predstavnici iz Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske, Općine Domaljevac-Šamac, Centra za socijalni rad Orašje, Centra za socijalni rad Domaljevac, Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske: Policijska uprava Odžak, Policijska uprava Orašje i Policijska stanica Domaljevac, te Centra za mentalno zdravlje Odžak. 

  Edukatori su bili profesionalci koji rade na predmetima nasilja u obitelji i ujedno su članovi Koordinacijskog tijela Županije Posavske: Anita Lemut, socijalna radnica u Centru za socijalni rad Orašje (tema „Uloga centra za socijalni rad u slučaju nasilja u obitelji“), Asmir Gibić, načelnik OKP u Policijskoj upravi Odžak (tema „Uloga Policije u slučaju nasilja u obitelji“) i Ivana Oršolić, pedagoginja-psihologinja u Centru za socijalni rad Orašje (Radionica), izvijestili su iz Centra za socijalni rad Orašje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti