Više

  EU odobrila projekt prekogranične suradnje (BiH, RH i Srbija) u kojem je partner Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske smatra jednim od prioritetnih zadaća uključivanje u rad na projektima koji bi doveli do predpristupnih fondova EU. Za takav ozbiljan posao neophodni su stručni i educirani kadrovi. Upravo je zato utemeljen Ured za gospodarski razvoj koji bi trebao postati središte izrade takve vrste projekata. Uz suradnju sa županijskim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, realizirali su važan projekt prekogranične suradnje ( BiH, Hrvatska, Srbija), na kojem je izravno radila Marijana Vincetić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP (predstavnica BiH), te je skupa sa predstavnicima ostale dvije države bila nazočna u Brisselu zajedničkom sastanku vezano za taj projekt koji je odobren od EU. Na sastanku je pred EU komisijom projekt DR.SHARE predstavio voditelj projekta Krunoslav Spartak (Agencija za razvoj Vukovarsko-Srijemske Županije „Hrast“), a na sastanku su još uz Vincetić bili prisutni Kristina Černok (Vukovarsko-Srijemska Županija) i Tamara Glišić (Fond za EU poslove Vojvodina). Ukupan iznos DR. SHARE projekta je 281.222 eura; EU osigurava 210.227 eura (74,75% troška). Na sastanku pred predstavljeno je ukupno 25 projekata zemalja članica EU i njihovih partnera u prekograničnim suradnjama.
  Vukovarsko-Srijemska Županija (VSŽ) je nositelj projekta DR.SHARE Disaster Reduction, Standardized Hazand Analysis and Rosik Evaluation (Smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika), a partneri na projektu su joj:
  1. Agencija za razvoj „Hrast“ (Hrvatska)
  2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Hrvatska)
  3. Pokrajinski Sekretarijat za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu-Srbija (Srbija)
  4. Fond za Europske poslove-Vojvodina
  5. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava Županije Posavske (BiH)


  -Projekt je uspješno prezentiran EU komisiji po vremenskim ciklusima i fazama provedbe projekta, kao i ciljevima i aktivnostima koje se planiraju projektom provesti. Za prikupljanje postojećih podataka i usporedbu na osnovu procjene rizika osnovan je projektni tim od 8 članova kojem je zadaća upravljanje projektom, te je angažiran vanjski stručnjak za tehničku pomoć koji će održati 6 radionica za 3 polaznika iz RH, 3 polaznika iz Srbije i 2 polaznika iz BiH. Njihov zadatak je da sastave upute oko prikupljanje podataka i stvore standarde za upravljanje rizicima. Na sastanku su utvrđene konkretne zadaće sa terminima realiziranja projekta od 01.01.2016.-30.06.2017.g., pojašnjava Vincetić.

  Ozbiljnost pristupa Županije Posavske kada su u pitanju predpristupni fondovi EU, prekogranična suradnja i rad na projektima, ocjenjeno je pozitivnim u mjerodavnim međunarodnim institucijama te je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP Mato Brkić izabran za člana Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti