Više

  Federalni zavod za statistiku, anketiranje

  Najčitanije

  Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2021. godini provode anketu “Godišnje istraživanje farmi 2021 (GIF)”. Anketa “Godišnje istraživanje farmi 2021.” će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15. 12. 2021. godine. Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

  Anketom “Godišnje istraživanje farmi 2021.” prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja). Podaci dobiveni u ovoj anketi usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

  Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobiveni anketom prezentirati isključivo u agregiranom obliku, ističu u priopćenju za javnost iz Federalnog zavoda za statistiku.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti