Više

  Fedralni zavod za statistiku provodi anketu

  Najčitanije

  Fedralni zavod za statistiku će od 30.05.2024. do 31.07.2024. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uvjetima života 2024“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava.
  Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.
  Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.
  Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema/sustava u Bosni i Hercegovini u skladu s europskim i međunarodnim standardima.
  Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti