Gospodarstvo

8627
PHOTO Copyright Josip Vinković ©

Uloga industrije, odnosno, industrijske proizvodnje u razvoju BiH, pa i razvoju Županije Posavske, od prioritetnog je značaja. Težnja da se postigne puna zaposlenost na prostoru Županije, ostvari što veći prihod po stanovniku te u ukupnom i viši životni standard svih građana, moguće je postići pravilnim vođenjem industrijske politike. Zbog toga i uloga industrijske strategije mora biti na tragu stvaranja uvjeta poduzećima da se svojim prilagodbama i proizvodnim procesima i proizvodima usmjeri na ponudu visoke elastičnosti potražnje na svjetskom tržištu.

Razvoj industrije i industrijske proizvodnje na prostorima Županije Posavske temelji se, prije svega, na već postojećim industrijama naslijeđenim iz starog sustava, koja se prelaskom na tržišnu privredu, te zbog velikih ratnih razaranja, našla u teškom položaju. Kroz tranziciju, koja još nije završena, nastaju nova mala i srednja poduzeća u industrijskoj proizvodnji, koja često počinju od «nule» sa malim vrijednostima sredstava, kao i malim brojem zaposlenih i uključuju se, više ili manje uspješno, u gospodarsku i tržišnu utakmicu.

Na prostorima Županije Posavske djeluje 78 poduzeća u oblasti industrije koja zapošljavaju cca. 1000 djelatnika, iz čega je vidljivo da se radi o malim i srednjim poduzećima koja tek trebaju da nađu svoje mjesto na tržištu.

Uglavnom se radi o poduzećima u privatnom sektoru, gdje dolazi do učinkovitijeg korištenja proizvodnih kapaciteta, što će sigurno povećati konkurentnost pojedinih grana. Za brzi razvoj industrijske proizvodnje potrebit je u znatno većoj mjeri svjež kapital, po mogućnosti iz inozemstva, uz odgovarajuće tehnološke i organizacijske inovacije. Uz naprijed rečene teškoće (tranzicija, ratne štete), u prerađivačkoj industriji teško će se postići zadovoljavajući rezultati ukoliko se razvoj odvija spontano. Neophodna je stoga velika potpora industrijskoj politici na prostorima Županije Posavske kako bi posavsko područje postalo industrijski ojačano što je pretpostavka većem zapošljavanju i gospodarskom jačanju tri posavske općine.