Više

  Higijena držanja životinja i zdravlje stada

  Najčitanije

  Zdrava stada temelj su dobre proizvodnosti, a zdravljem stada upravlja se na svakodnevnoj razini. Svaka farma je različita i iziskuje drugačiji pristup kontroli zdravlja. Prvenstveno se kreće od higijene objekta, uvjeta u kojim se goveda drže, preko ishrane i higijene samih goveda.

  Dakle, dobra uzgojna praksa (smještaj, klimatski uvjeti, hrana, voda i upravljanje proizvodnjom), dobra praksa uporabe veterinarsko-medicinskih proizvoda i aditiva u hrani za životinje, dobra higijenska praksa i plan praćenja zaraznih bolesti, su veoma bitne komponente u kontroli zdravlja goveda. Ostale važne komponente su: planovi za nepredviđene slučajeve, sustav identifikacije za sve životinje, uključujući sustave za identifikaciju liječenih životinja, zatim sustav evidencije kretanja stoke, procjena zdravstvenog stanja i dobrobiti životinja, prevencija i kontrola specifičnih bolesti u proizvodnji, plan cijepljenja, plan kontrole i liječenja parazitarnih bolesti, koji se odnosi na sve životinje koje žive na istom gospodarstvu, te zbrinjavanje lešina u skladu sa određenim propisima i zakonima.

  Redoviti veterinarski nadzor je jedan od veoma bitnih faktora u svemu navedenome. Goveda su današnjim načinom držanja orijentirana na proizvodnju, a to znači, da moraju u što kraće vrijeme, uz što manje dodatnog radnog vremena, hrane i financijskih izdataka postići što veću proizvodnju. Uvjeti držanja goveda su od velike važnosti za proizvodnost. Štale trebaju biti suhe, tople i čiste, sa prozorima koji trebaju biti lako dostupni za otvaranje i prozračivanje, a temperatura zimi ne bi trebala padati ispod 10°C. Današnja goveda u intenzivnom tovu pate od mnogih bolesti i patoloških stanja, koja mogu kratkoročno ili dugoročno utjecati na zdravlje životinje. Neke od najčešćih bolesti goveda, koje se javljaju na farmama su mastitisi, ketoze, zaostajanje posteljice, mliječna groznica, bolesti papaka, pneumonija i proljev kod teladi, kisela indigestija buraga, te nadam buraga (timpanija).

  Pravilna ishrana, redovito i sustavno čišćenje i održavanje stajskih objekata, njega goveda i redovit nadzor veterinara, preduvjet su za zdravu i kontroliranu proizvodnju.

  Za sva pitanja, prijedloge i primjedbe, savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom, u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 sati.

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
  i šumarstva Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti